En person i en sykehusseng

Dialyse

Sykehuset Levanger har totalansvaret for dialysebehandling i hele Helse Nord-Trøndelag. Dialyse utføres i Levanger, Namsos, Stjørdal, Steinkjer, Rørvik og Grong.

Slik finner du fram

Adresser

Sykehuset Levanger

Dialyse 0.etg i hovedbygningen
Kirkegata 2
7601 Levanger
Telefon: 74 09 82 77   (18 dialyseplasser)
Åpningstider
 • I dag 07:30 - 21:00
 • Mandag 07:30 - 21:00
 • Tirsdag 07:30 - 15:00
 • Onsdag 07:30 - 21:00
 • Torsdag 07:30 - 15:00
 • Fredag 07:30 - 21:00
 • Lørdag 07:30 - 15:00
 • Søndag STENGT

Sykehuset Namsos

Dialyse 1. etg i hovedbygningen
Havikvegen 8
7803 Namsos
Telefon: 74 21 57 45    (7 dialyseplasser)
Åpningstider
 • I dag 08:00 - 15:30
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

DMS Inn-Trøndelag

Innherred Helse- og beredskapshus 4 etg.
Seilmakergata 10
7725 Steinkjer
Telefon: 990 93 960     (7 dialyseplasser)
 • I dag 08:00 - 21:00
 • Mandag 08:00 - 21:00
 • Tirsdag STENGT
 • Onsdag 08:00 - 21:00
 • Torsdag STENGT
 • Fredag 08:00 - 21:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Værnesregionen DMS

Dialyse 2 etg
Yrkesvegen 2
7500 Stjørdal
Telefon: 74 83 23 60, tastevalg 3          7 dialyseplasser
 • I dag 07:30 - 21:00
 • Mandag 07:30 - 21:00
 • Tirsdag 07:30 - 15:00
 • Onsdag 07:30 - 21:00
 • Torsdag 07:30 - 15:00
 • Fredag 07:30 - 21:00
 • Lørdag 07:30 - 15:00
 • Søndag STENGT

Grong Helsetun

Blåklokkeveien 15
7870 Grong
Telefon: 905 72 041     (5 dialyseplasser)
 • I dag 07:30 - 15:00
 • Mandag 07:30 - 15:00
 • Tirsdag STENGT
 • Onsdag 07:30 - 15:00
 • Torsdag STENGT
 • Fredag 07:30 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Rørvik Sykestue

Kirkegata 10A
7900 Rørvik
Telefon: 915 12 415     (4 dialyseplasser)
 • I dag 07:30 - 15:00
 • Mandag 07:30 - 15:00
 • Tirsdag STENGT
 • Onsdag 07:30 - 15:00
 • Torsdag STENGT
 • Fredag 07:30 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Praktisk informasjon

Du vil få en pasientansvarlig sykepleier som, sammen med deg, pasientansvarlig lege og eventuelt dine pårørende, planlegger og tar avgjørelser om din behandling. I hverdagen kan du bli behandlet av andre enn din pasientansvarlige sykepleier og pasientansvarlige lege.

Vi oppfordrer deg til å ta aktivt del i egen behandling og pleie, og til å møte til behandling etter intervallet nefrolog har foreskrevet. Å ta aktivt del i egen behandling og pleie er viktig for å oppleve mestring i hverdagen, og vil bidra til den best mulige opplevelsen. Eksempler på oppgaver du kan gjøre er å ta på/av sengetøy, rydde bort etter behandling, få opplæring i å forberede dialysemaskin og å håndtere egen blodtilgang.

Hvis du har tegn på infeksjon, som for eksempel diare, oppkast, feber eller luftveissymptomer, må du gi beskjed til personalet FØR du kommer til oss. Telefonnummeret til ditt dialysested finner du i oversikten ovenfor.

Vi foretar en vurdering av om du har rett til transport til dialysebehandling på medisinsk grunnlag. Eventuell bestilling av transport ordner vi. Transporten skjer med felles drosje.

Les mer om pasientreiser (helsenorge.no)

Du får tildelt oppmøtetidspunkt og utdelt ukeplaner. Har du behov for å endre oppmøtetid, må du avtale dette direkte med personalet i forkant. 

Ved oppmøte på ikke avtalt tidspunkt, kan du få beskjed om å komme tilbake til avtalt tid, eventuelt å sitte ned og vente til det er kapasitet til å starte behandlingen. 

Av beredskapshensyn må vi fordele pasienter jevnt på dag- og kveldsbehandlinger. Du må derfor regne med at deler av din behandling vil foregå på kveldstid. 

Du vil få tilbud om stolsykling under dialysebehandlingen. Dette anbefaler vi, da det gir en bedre effekt av behandlingen, og kan være med på å motvirke muskelkramper.

Ta gjerne med eget lesestoff eller iPad om du ønsker det. Det er WIFI tilgjengelig på sykehuset.

Det er anledning til å motta besøk, etter avtale med personalet. Besøket bør begrenses til cirka 30-60 minutter. I enkelte tilfeller vil vi be besøkende vente utenfor, f.eks ved oppstart/avslutning dialyse, og ved visittgang. Dette er viktig for å ta hensyn til andre pasienter, og å ivareta taushetsplikten.

Vi serverer et måltid cirka klokka 09:30 på formiddagen og 16:30 på ettermiddagen. Ta med eventuelle måltidsmedisiner, og administrer dette selv under måltidet.

For at Dialysen skal være et godt sted å være for pasienter og ansatte, ber vi om følgende:

Vask hendene før dialysebehandlingen

Vask hendene og sprit dem godt før du begynner dialysebehandlingen. Dette for å unngå infeksjoner og spredning av smitte.

Taushetsplikt

Det forventes gjensidig taushetsplikt mellom pasienter. Husk at dette også gjelder på sosiale medier. Fotografering av medpasienter og helsepersonell er ikke tillatt.

Ta hensyn når du bruker mobiltelefon

Bruk gjerne mobiltelefonen din når du er hos oss, men ta hensyn til andre ved å sette den på lydløs og å ikke føre samtaler som forstyrrer andre. Benytt hodetelefoner når du hører radio eller ser filmer.

Vanlig folkeskikk

Det forventes at alle opptrer med respekt ovenfor medpasienter og personalet. Med dette menes vanlig folkeskikk, og det å være hyggelig mot hverandre. Ber om tålmodighet for at det kan bli noe venting ved på- og avkobling på grunn av ulike vurderinger.

Rydd opp etter deg

Forlat dialyseplassen slik du fant den. Rydd opp puter og pledd, samt kast søppel.

Person i hvitt sykehustøy smiler til kameraet. Foto.
Pasientansvarlig lege og sykepleier

Du får en pasientansvarlig sykepleier som, sammen med deg, pasientansvarlig lege og eventuelt dine pårørende, planlegger og tar avgjørelser om din behandling. I hverdagen kan du bli behandlet av andre enn din pasientansvarlige sykepleier og pasientansvarlige lege.

Vi oppfordrer deg til å ta aktivt del i egen behandling og pleie, og til å møte til behandling etter intervallet nefrolog har foreskrevet. Å ta aktivt del i egen behandling og pleie er viktig for å oppleve mestring i hverdagen, og vil bidra til den best mulige opplevelsen. Eksempler på oppgaver du kan gjøre er å ta på/av sengetøy, rydde bort etter behandling, få opplæring i å forberede dialysemaskin og å håndtere egen blodtilgang.

Person som er syk. Foto.
Har du tegn på infeksjon?

Har tegn på infeksjon, som for eksempel diare, oppkast, feber eller luftveissymptomer, må du gi beskjed til personalet FØR du kommer til oss. Telefonnummeret til ditt dialysested finner du i oversikten ovenfor.

Person kjører bil. Foto.
Transport

Vi foretar en vurdering av om du har rett til transport til dialysebehandling på medisinsk grunnlag. Eventuell bestilling av transport ordner vi. Transporten skjer med felles drosje.

Les mer om pasientreiser (helsenorge.no)

Fire stoler på et venterom. Foto.
Oppmøte ved behandling

Du får tildelt oppmøtetidspunkt og utdelt ukeplaner. Har du behov for å endre oppmøtetid, må du avtale dette direkte med personalet i forkant. 

Ved oppmøte på ikke avtalt tidspunkt, kan du få beskjed om å komme tilbake til avtalt tid, eventuelt å sitte ned og vente til det er kapasitet til å starte behandlingen. 

Av beredskapshensyn må vi fordele pasienter jevnt på dag- og kveldsbehandlinger. Du må derfor regne med at deler av din behandling vil foregå på kveldstid. 

Du vil få tilbud om stolsykling under dialysebehandlingen. Dette anbefaler vi, da det gir en bedre effekt av behandlingen, og kan være med på å motvirke muskelkramper.

Ta gjerne med eget lesestoff eller iPad om du ønsker det. Det er WIFI tilgjengelig på sykehuset.

En tallerken med mat

Det er anledning til å motta besøk, etter avtale med personalet. Besøket bør begrenses til cirka 30-60 minutter. I enkelte tilfeller vil vi be besøkende vente utenfor, f.eks ved oppstart/avslutning dialyse, og ved visittgang. Dette er viktig for å ta hensyn til andre pasienter, og å ivareta taushetsplikten.

Vi serverer et måltid cirka klokka 09:30 på formiddagen og 16:30 på ettermiddagen. Ta med eventuelle måltidsmedisiner, og administrer dette selv under måltidet.