Behandling

PORS - Pasientstyrt oppfølging ved revmatisk sykdom

Pasientstyrt oppfølging ved revmatisk sykdom (PORS) gjelder for deg som er utredet og har fått behandling for artrittsykdom. Aktuelle sykdommer kan være Sero-positiv og Sero-negativ revmatoid artritt, Spondylartritt, Uspesifisert artritt, Psoriasisartritt og Juvenil revmatoid artritt. For å bli inkludert i PORS må sykdommen din være i stabil og lavgradig eller rolig fase, slik at du ikke lengre trenger å komme til rutinekontroller ved Revmatologisk avdeling.

Introduksjon

Behandlingsprogrammet innebærer et samarbeid mellom deg, fastlegen din og Revmatologisk avdeling. Som bruker av PORS programmet skal du i utgangspunktet ikke lenger ha regelmessige rutinekontroller hos oss. Du trenger ikke henvisning fra fastlegen for å få time til revmatolog.

Om sykdommen din skulle forverre seg i en lengre periode eller mer varig, vil vi tilby deg tettere oppfølging på poliklinikken.


Henvisning og vurdering

Som PORS bruker, er du henvist tilbake til fastlegen din med bakgrunn i at sykdommen din er i remisjon (frisk av behandling) eller i lavgradig og stabil fase.  

Utredning

Du er utredet og har fått bekreftet en artrittsykdom.

Behandling

Din faste medisinske kontakt vil være fastlegen. Dersom du eller din fastlege mener det er behov for time til revmatolog på sykehuset, kan du (eller din fastlege) ringe vår sykepleietelefon på  74 09 87 51 på hverdager i tidsrommet 09:00 - 11:30. Det samme gjelder dersom du har behov for å fornye resept på spesialmedisin for revmatisk sykdom som fastlegen ikke kan skrive ut. Fastlegen skal skrive ut alle resepter utenom biologiske DMARD-preparater som må foreskrives av revmatolog.

Har du time på Revmatologisk poliklinikk?

Dersom du har behov for time på Revmatologisk poliklinikk må du ha med 

  • oppdatert medisinliste
  • DMARD-skjemaet (blodprøveskjemaet) med svar på de siste blodprøvene fra din fastlege 
  • svar på eventuelle nye røntgen- eller MR-bilder tatt etter din siste kontroll på poliklinikken

Oppfølging

Som bruker av PORS-programmet skal du gå til fastlegen din for oppfølging. Fastlegen kontrollerer blodprøver for pasienter som bruker sykdomsmodifiserende medisin (DMARD) etter skjema fra Revmatologisk avdeling, vanligvis hver 3. måned. Prøvesvarene innføres på DMARD-skjemaet som du skal ta med på alle kontroller.

Om du skal møte på legetime til hver kontroll eller enkelte ganger kun møte på laboratoriet ved fastlegekontoret, er opp til deg og fastlegen. Dette kan være avhengig av hvor stabil den revmatiske sykdommen er, og om det er andre problemstillinger som du trenger å diskutere med fastlegen din. Vi anbefaler imidlertid at du har minst en kontroll til fastlegen hvert år for klinisk vurdering og for å fornye aktuelle resepter.


Kontakt

Sykehuset Levanger Revmatologi, Sykehuset Levanger

Kontakt Revmatologi, Sykehuset Levanger

Oppmøtested

Ankomstregistrering på automat ved hovedinngangen.
Revmatologisk poliklinikk ligger i 1.etasje - en etasje opp fra hovedinngangen. Følg skilting fra trapp eller i heis.

Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger