NorSpis

NorSpis (Norsk kvalitetsregister for spiseforstyrrelser) er et nasjonalt kvalitetsregister som fikk sin godkjenning i 2016. Forskrift om medisinske kvalitetsregistre fra 2019 pålegger alle som behandler pasienter med spiseforstyrrelser i spesialisthelsetjenesten å rapportere til registeret.

NorSpis er foreløpig samtykkebasert, og RKSF inviterer alle pasienter til å delta i registeret. Noen av spørreskjemaene er felles for NorSpis og RKSF, men fylles bare ut én gang av pasienten. ​

Les mer om Norspis på www.nordlandssykehuset.no

Sist oppdatert 22.04.2024