Ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag

Ambulansetjenesten har ansvar for transport av pasienter i Nord-Trøndelag. Ring 113 for øyeblikkelig hjelp.

Ambulansetjenesten kjører cirka 1.500.000 kilometer fordelt på cirka 18.000 oppdrag hvert år. Avdelingen har 215 ansatte fordelt på 15 ambulansestasjoner. I tillegg kommer 30 lærlinger. Avdelingskontoret er lokalisert i Sykehuset Levanger.


All ut alarmering av ambulanser utføres av AMK-sentralen i Nord-Trøndelag.

Kostnader for legers deltakelse i utrykninger med ambulanse dekkes av helseforetaket, HELFO og kommunen. Les mer om dette her.

Regning for lege-ledsagelse med ambulanse (pdf)

Slik finner du fram

Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger