Ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag

Ambulansetjenesten har ansvar for transport av pasienter i Nord-Trøndelag. Ring 113 for øyeblikkelig hjelp. Ambulansetjenesten i HNT er en egen avdeling bestående av 13 ambulansestasjoner organisert i 5 seksjonsområder med hver sin seksjonsleder. Avdelingen har 182 ansatte fordelt på 153,5 årsverk, inkludert lærlinger. Tjenesten disponerer 19 døgnambulanser, 2 dagambulanser, 1 intensivbil og har i tillegg et prøveprosjekt med 1 enmannsbetjent akuttbil. Det ble i 2023 utført 18.500 oppdrag, hvorav 5.900 oppdrag var akutte. Ambulansetjenesten er en desentral tjeneste med ansvar for hele nordre del av Trøndelag. Feltet er langstrakt og innehar en spredt bosetting på ca. 140 000 innbyggere.

Ambulansetjenesten kjører cirka 1.500.000 kilometer fordelt på cirka 18.000 oppdrag hvert år. Avdelingen har 215 ansatte fordelt på 15 ambulansestasjoner. I tillegg kommer 30 lærlinger. Avdelingskontoret er lokalisert i Sykehuset Levanger.


All ut alarmering av ambulanser utføres av AMK-sentralen i Nord-Trøndelag.

Kostnader for legers deltakelse i utrykning med ambulanse dekkes av helseforetaket, HELFO og kommunen (pdf-skjema)

Lærling i ambulansefaget

HNT tar årlig imot høyt motiverte og pålitelige personer med stor interesse for akuttmedisin til en 2-årig læreperiode innen ambulansefaget, med mål om endelig fagbrev som ambulansearbeider.
Lærling i ambulansetjenesten
En gruppe menn i røde jumpsuits står foran en gul lastebil

Slik finner du fram

Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger