Klinikk for prehospitale tjenester

Prehospital klinikk leverer tjenester både til spesialist- og primærhelsetjenesten, samt direkte til publikum. Klinikken består av Ambulansetjenesten, AMK-sentralen og Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag.

Slik finner du fram

Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger

En bygning med et helikopter foran seg

Sykehuset Namsos

Havikvegen 8

7803 Namsos