Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)

AMK - Medisinsk nødtelefon 113. AMK Nord-Trøndelag ivaretar nødnummeret 113 for befolkningen i Nord-Trøndelag, samt kommunene Bindal, Osen og Roan.

AMK er et viktig knutepunkt mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og koordinerer ambulansetjenesten i samme nedslagsfelt.

AMK er i samarbeid med Fagsentralen Brann 110 og Operasjonssentralen Politi 112 en koordinerende del av redningstjenesten i Nord-Trøndelag.

Vi er en døgnbemannet sentral med høyt kvalifisert helsepersonell som kan gi råd og veiledning til innringere i medisinsk nød.

Kontakt

Telefon

Slik finner du fram

En bygning med et helikopter foran seg

Sykehuset Namsos

Havikvegen 8

7803 Namsos