BUP sengepost, Sykehuset Levanger

Sengeposten gir utrednings og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 10-18 år med tilhørighet til Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger, hvor innleggelse er vurdert som mest hensiktsmessige omsorgsnivå.

Kontakt

Postadresse

Helse Nord-Trøndelag HF
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Postboks 333
7601 Levanger

Slik finner du fram

Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger