Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP)

Avdelingen gir et psykiatrisk utrednings- og behandlingstilbud til familier med barn og unge i alderen 0-18 år i nordre del av Trøndelag. BUP har virksomhet ved Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, i Kolvereid og i Værnesregionen. BUP i Helse Nord-Trøndelag ledes av avdelingsleder Bine-Kristin Kristoffersen.

Kontakt

Telefon

Levanger

74 09 80 00

BUP ekspedisjon

74 09 89 55

Slik finner du fram

Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger

En bygning med et helikopter foran seg

Sykehuset Namsos

Havikvegen 8

7803 Namsos