Palliativt team, Sykehuset Namsos

Palliativt team samarbeider tverrfaglig omkring pasienter som har behov for symptomlindrende behandling. Målet er å gi best mulig livskvalitet til pasient og pårørende i pasientens siste levetid.

Visjon

Palliativt team samarbeider tverrfaglig omkring pasienter som har behov for symptomlindrende behandling. Dette gjennom et tverrfaglig forankret klinisk arbeid, samt ved å være et bindeledd mellom sykehus og kommunehelsetjeneste.

Målsetting

Målet med symptomlindrende behandling er å gi best mulig livskvalitet til pasient og pårørende i pasientens siste levetid ved å

 • lindre fysisk smerte og andre plagsomme symptomer
 • tilby støttende tiltak ved psykiske, sosiale og åndelige behov
 • gi støtte til pasientens familie og pårørende
 • legge forholdene til rette for at pasienter skal kunne være hjemme lengst mulig

Vårt tilbud

Tilsynsbesøk hos pasienter på sykehus, i pasientens hjem og på sykehjem, sammen med ansvarlig lege/sykepleier.

 • kartlegging og vurdering av smerte- og symptomlindring
 • vurdering, råd og hjelp ved psykososiale og åndelige/eksistensielle behov
 • telefonkontakt for råd og veiledning
 • veiledning for helsepersonell i og utenfor sykehus
 • koordinering av helsetjenester og andre støttetiltak ved utskrivelse fra sykehus
 • poliklinikk for lindrende behandling

Samarbeid

 • med primærhelsetjenesten (hjemmetjenesten, fastlege og sykehjem) og helsepersonell på sykehus
 • fungere som et bindeledd mellom sykehus og primærhelsetjenesten
 • Seksjon lindrende behandling ved St.Olav er en viktig samarbeidspartner
 • tverrfaglig møte hver onsdag

Medisinsk oppfølging

Hovedregelen er at pasientens fastlege / tilsynslege eller pasientansvarlig  / behandlende lege på sykehus har ansvar for den medisinske oppfølgingen.


 

Mandag - fredag, klokka 08:00 - 15:00 

Tlf: 74 21 54 58 (Kreftsykepleier Edit Hodne Mork)

Tlf: 74 21 54 68 (Kreftpoliklinikken)

Telefonisk kontakt og / eller skriftlig henvisning.​

 • Kreftsykepleier: Edit Hodne Mork
 • Anestesilege: Gabriella Lendowitsch
 • Kreftlege (onkolog): Erna Weernink
 • Kirurgisk overlege: Svein Ruud
 • Medisinsk overlege: Anbjørn Johansen
 • Klinisk ernæringsfysiolog: Thomas Reinan
 • Fysioterapeut: Kristian Iversen
 • Diakon: Astrid Bergslid


 

Sist oppdatert 08.09.2021