Ansatte på Kreftpoliklinikken. Foto.

Kreftpoliklinikken, Sykehuset Namsos

Kreftpoliklinikken gir cellegift (cytostatika) og andre infusjoner som dagbehandling, og gir råd og veiledning til pasienter og pårørende i samarbeid med kommunehelsetjenesten. Kreftpoliklinikken har et palliativt team.

Kreftpoliklinikkens kreftlege (onkolog) planlegger behandling, inkludert cellegift (cytostatika), immunterapi, antistoff og ulike tablettbehandlinger, ofte i nært samarbeid med St. Olavs hospitals kreftleger, som har spisskompetanse på forskjellige kreftområder. St. Olavs hospital står for all strålebehandling.

Kreftpoliklinikken har ikke egen sengepost eller vaktberedskap, kreftpasienter blir ved behov innlagt på ulike sengeposter på sykehuset. Kreftlegen har tett samarbeid med andre leger ved sykehuset, og inneliggende kreftpasienter blir tilsett av kreftlege ved behov. 

Vi har fokus på pasientens familie og pårørende. Vi tilstreber at pasientene får en fast sykepleier. Av praktiske årsaker lar det seg ikke gjøre å treffe behandlingsansvarlig lege ved hvert besøk, men det tilstrebes kontinuitet både på lege- og sykepleiersiden.

Kreftpoliklinikken har et palliativt team som driver poliklinisk virksomhet, har tilsyn av innlagte pasienter på sykehuset, i pasientens hjem og kommunale institusjoner. Det palliative teamet har samarbeid med Seksjon Lindrende Behandling (SLB) ved St. Olavs hospital, distriktsmedisinske sentre (DMS), palliative enheter ved sykehjem, primærleger, kreftkoordinatorer og hjemmesykepleietjeneste i kommuner.

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 15:00
  • Tirsdag 08:00 - 15:00
  • Onsdag 08:00 - 15:00
  • Torsdag 08:00 - 15:00
  • Fredag 08:00 - 15:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ankomstregistrering på automat ved hovedinngangen.

Kreftpoliklinikken er lokalisert i tredje etasje i hovedbygget.

En bygning med et helikopter foran seg

Sykehuset Namsos

Havikvegen 8

7803 Namsos

Palliativt team

ønsker å bidra til best mulig livskvalitet til pasient og pårørende i pasientens siste levetid.
Palliativt team ved Sykehuset Namsos
Solnedgang. Foto.