Palliativt team, Sykehuset Levanger

Palliativt team ønsker å samarbeide tverrfaglig omkring pasienter som har behov for symptomlindrende behandling. Målet er å gi best mulig livskvalitet til pasient og pårørende i pasientens siste levetid.

Visjon

Palliativt team ønsker å samarbeide tverrfaglig omkring pasienter som har behov for symptomlindrende behandling. Dette gjennom et tverrfaglig forankret klinisk arbeid, samt å være et bindeledd mellom sykehus og kommunehelsetjeneste.

Målsetting

Målet med symptomlindrende behandling er å gi best mulig livskvalitet til pasient og pårørende i pasientens siste levetid ved å

 • lindre fysisk smerte og andre plagsomme symptomer
 • tilby støttende tiltak ved psykiske, sosiale og åndelige behov
 • gi støtte til pasientens familie og pårørende
 • legge forholdene til rette for at pasienter skal kunne være hjemme lengst mulig

Vårt tilbud

Tilsynsbesøk hos pasienter på sykehus, DMS, på sykehjem og i pasientens hjem sammen med ansvarlig lege/sykepleier.

 • kartlegging og vurdering av smerte- og symptomlindring
 • vurdering, råd og hjelp ved psykososiale og åndelige/eksistensielle behov
 • telefonkontakt for råd og veiledning
 • veiledning for helsepersonell i og utenfor sykehus
 • koordinering av helsetjenester og andre støttetiltak ved utskrivelse fra sykehus
 • palliativ poliklinikk og dagbehandling

Samarbeid

 • Med primærhelsetjenesten (fastlege, DMS, sykehjem, kreftkoordinator og hjemmesykepleietjeneste) og sykehusavdelinger hvor kreftpasienter er innlagt
 • Seksjon lindrende behandling ved St. Olavs hospital
 • Tverrfaglig samarbeid med sosionom/ familieterapeut, ernæringsfysiolog, fysioterapeut

Medisinsk ansvar

Palliativt team har rådgivende/veiledende funksjon mot sykehuslege når pasienten er på sykehuset og fastlege/tilsynslege er hjemme/i kommunal institusjon.

Mandag - fredag, klokka 08:00 - 15:3​0 

Tlf: 74 09 89 83 (sykepleier)

Tlf: 74 09 84 24 (Kreftpoliklinikken)

Telefonisk kontakt og / eller skriftlig henvisning.

 • Kreftsykepleier Ingebjørg Roel Bye
 • Lege Cecilie Bergseth og Arthy ​Parthasarathy

På konsulentbasis

 • Anestesilege
 • Fysioterapeut
 • Klinisk sosionom
 • Klinisk ernæringsfysiolog
 • Prest

 


 

Sist oppdatert 08.09.2023