Avdeling for kreftbehandling Sykehuset Levanger

Kreftpoliklinikken gir cellegift (cytostatika) og andre infusjoner som dagbehandling, og gir råd og veiledning til pasienter og pårørende i samarbeid med kommunehelsetjenesten. Kreftpoliklinikken har et palliativt team.

Avdelingens kreftleger (onkologer) planlegger sammensatt behandling, inkludert cellegift (cytostatika), immunterapi, antistoff og ulike tablettbehandlinger, ofte i nært samarbeid med St. Olavs hospitals kreftleger, som har spisskompetanse på forskjellige kreftområder. St. Olavs hospital står for all strålebehandling, men pasientene henvises fra oss med spesifikke behandlingsforslag vurdert av våre kreftleger.


Avdelingen har ikke egen sengepost eller vaktberedskap. Kreftpasienter blir hovedsakelig innlagt på kirurgisk avdeling. Kreftlegene har tett samarbeid med kirurger, og inneliggende kreftpasienter blir tilsett av kreftlege ved behov. Kreftpasienter under aktiv behandling får avtale om direkte kontakt med sykehuset og slipper på den måten å forholde seg til legevakt ved behov for innleggelse.


Hver pasient får oppnevnt egen kontaktsykepleier og kontaktlege. I vårt arbeid har vi også et stort fokus på ivaretagelse av pasientens familie og pårørende. Avdelingen prioriterer flyt og kontinuitet i oppfølgingen høyt.


Seneffekter etter kreftbehandling begynner å få vår oppmerksomhet i økende grad. Samarbeidsavtale med Namdal Rehabilitering åpner for helhetlig oppfølging av våre pasienter, også etter endt behandling.


Vi er opptatt av tidlig integrering av palliasjon hos pasienter med uhelbredelig kreft. Avdelingen har et palliativt team som driver med poliklinisk virksomhet, tilsyn av innlagte pasienter på sykehuset, i pasientens hjem og kommunale institusjoner. Det palliative teamet har et bredt samarbeid med Seksjon Lindrende Behandling (SLB) ved St. Olavs hospital, distrikstmedisinske sentre (DMS), palliative enheter ved sykehjem, primærleger, kreftkoordinatorer og hjemmesykepleietjeneste ute i kommuner.

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ankomstregistrering på automat ved hovedinngangen. Kreftpoliklinikken er lokalisert i hovedbyggets 1.etg. Gå gjennom glassgangen og opp en trapp til 1.etg. Avdelingen finner du like ved kantina.


Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger

Palliativt team, Sykehuset Levanger

ønsker å bidra til best mulig livskvalitet til pasient og pårørende i pasientens siste levetid.
Les mer om Palliativt team, Sykehuset Levanger
Blomster. Foto.