Eiendomsavdelingen

Eiendomsavdelingen har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygningsmassen med utearealer. Helse Nord-Trøndelags bygningsmasse er på ca. 100 000 m2 fordelt på sykehusbygg, distrikts psykiatriske senter og personalboliger.

Kontakt

Telefon avd.leder

Avd.leder: Kirsti Sundfær Stubbe

Slik finner du fram

En bygning med et helikopter foran seg

Sykehuset Namsos

Havikvegen 8

7803 Namsos

Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger