Utviklingsplan 2023-2026

HNT har revidert sin utviklingsplan for 2023-2026 hvor også Helsefellesskapets handlingsplan for samhandling er en del av denne.

Utviklingsplanen for Helse Nord-Trøndelag peker på ønsket utviklingsretning for sykehusene, etter nasjonale og regionale føringer. Hvilken retning må vi ta for å møte samfunnets samlede behov for helsetjenester i framtida? Hvordan skaper vi pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer, riktige bygg og utstyr?

 

Helsefellesskapet handlingsplan er en viktig del av Helse Nord-Trøndelag sin utviklingsplan.

Den regionale utviklingsplanen tar et regionalt perspektiv på ønsket utviklingsretning for spesialisthelsetjenesten.

 

Aktuelle dokumenter / lenker:

Helse Nord-Trøndelags utviklingsplan (online.fliphtml5.com)

Handlingsplan for samhandling 2022-2025

Utviklingsplan (helse-midt.no)

Sist oppdatert 16.09.2022