Helsefellesskapets logo. Grafikk.

Helsefellesskapet i nordre Trøndelag

Handlingsplan for samhandling 2022-2025

Handlingsplan for samhandling for perioden 2022 – 2025 for Helsefellesskapet mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag ble vedtatt i fellesmøte i adminitstrativt og politisk samarbeidsutvalg 30.mars 2022.

Sist oppdatert 25.01.2023