-Målet er at ambulansene brukes på de oppdragene hvor det er behov for ambulanse

Rett transport, til rett sted og til rett tid

I fjor utførte ambulansetjenesten i Helse Nord-Trøndelag hele 18.500 oppdrag. Av disse var det 5.400 som var akutte. Antall ambulanser og ambulansepersonell er en begrenset ressurs. Derfor er vi opptatt av at pasientene skal få riktig transportmiddel til riktig sted og til rett tid.

Publisert 13.05.2024
En mann i rød vest som holder et stykke papir
Antall ambulanser og ambulansepersonell er begrensede ressurser som må brukes godt.

Den siste tiden har Klinikk for prehospitale tjenester gjennomført møter med de som bestiller pasienttransport fra Helse Nord-Trøndelag.  

Noen ganger opplever folkene våre i Klinikk for prehospitale tjenester at det blir bestilt ambulanse til pasientoppdrag som fint kunne vært løst med annen transport, og dette er tema når klinikken møter bestillerne.

Både interne og eksterne bestillere

Det er mange aktører som har innflytelse på hvordan ambulansene og annen transport i Helse Nord-Trøndelag blir benyttet på. Ambulanse kan rekvireres av fastlege, legevakt via AMK sentralen og av de ulike klinikkene i helseforetaket. Målet til ambulansetjenesten er å ha en dialog med alle bestillere, og mange møter er allerede gjennomført.

En mann iført svart skjorte
Sturla Hammer er avdelingsleder ambulanse i Helse Nord-Trøndelag. Foto: Helse Nord-Trøndelag.

 -Bakgrunnen for at vi i ambulansetjenesten, sammen med AMK og pasientreiser, startet opp disse møtene henger sammen med at vi har en del avvik fra tjenesten. Med det mener jeg at vi bruker ambulanse på oppdrag som fint kunne vært løst med annen transport. Vi svekker ambulanseberedskapen om vi bruker ambulanse til rene transportoppdrag hvor det ikke er behov for overvåkning eller tilsyn under transporten, sier avdelingsleder ambulanse Sturla Hammer.

-Har du noen konkrete eksempler på det?
-Ja, det har vi. Når du kjører fra Namsos for å hente en pasient lenger sør i fylket som skal tilbake til Sykehuset Namsos og det du får høre når du kommer opp på avdelingen er at pasienten sitter på kantina og spiser og må hentes der – ja, da skjønner du at du pasienten kanskje burde fått annet transportmiddel enn ambulanse. Ambulansene er sårt tiltrengte ressurser som må konsentreres til de oppdragene hvor det er behov for ambulanse, sier Hammer.

-Et annet eksempel er at vi har møtt pasienter som har operert en skulder, der pasientene ikke kan ligge men må sitte, og kunne benyttet annet transportmiddel enn ambulanse. Slike eksempler er ikke bra for den samlede ressursbruken. Dette mener jeg er gode (eller dårlige journ. anm.) eksempler på feil bruk av beredskapsressurser, sier Sturla avdelingsleder Hammer.

Men hva er da en ambulansetur?

Definisjonen på hva som er en ambulanse fremgår av akuttforskriften - og definisjonen på en ambulanse er pasienter som må ha medisinsk behandling eller må ligge. Er man i tvil om hva man som behandler skal bestille av transport kan man ta stilling til følgende spørsmål:

  1. Har pasienten behov for medisinsk behandling under transport?
  2. Må pasienten overvåkes under transport?
  3. Må pasienten ligge?

Dersom svaret er nei på disse tre spørsmålene bør man bestille annen form for transport enn en ambulanse.

Nedgang i oppdrag

Selv om antall ambulanseoppdrag i fjor må kunne sies være høyt i antall, er det likevel en nedgang fra året før. I 2023 var det nemlig rundt 2000 færre oppdrag. På spørsmålet om dette henger sammen med prosjektet «riktig pasient på riktig transport fra riktig sted til riktig tid», svarer Hammer:

-Det er vanskelig å tilskrive nedgangen direkte til prosjektet, men at det kan ha hatt en effekt skal vi ikke se bort fra. Vi ser en nedgang i oppdrag på alle ambulansestasjoner, men likevel er det selvsagt slik at alle pasienter som har behov ambulanse skal få det. Målet er at ambulansene brukes på de oppdragene hvor det er behov for ambulanse, sier avdelingsleder Sturla Hammer i Klinikk for prehospitale tjenester i Helse Nord-Trøndelag.