Utvikling og omstilling

I dag jobber over 400 000 personer i helse- og omsorgstjenestene. Ingen andre større næringer har økt sysselsettingen mer de seneste tiårene, ifølge Helsepersonellkommisjonen.

Men nå endres rammebetingelsene for spesialist- og kommunehelsetjenesten. Befolkningen blir eldre og får økt behov for helsehjelp, samtidig med at tilgangen på helsepersonell svekkes og de økonomiske rammene endres.

Derfor jobber vi i Helse Nord-Trøndelag med å omstille oss. Gjennom godt utviklings- og omstillingsarbeid skal vi sikre at ressursbruken er tilpasset behovet for helsetjenester i vårt opptaksområde, og vi skal sikre at rett pasient får riktig tilbud til rett tid - på riktig sted.

Her kan du fremover finne eksempler på omstillingsarbeidet som pågår i Helse Nord-Trøndelag.

    Sist oppdatert 15.03.2024