Her er helsesekretærene nettopp helsesekretærer

De fleste av våre administrativt ansatte på sykehusene bruker det meste av tiden sin på nettopp administrativt arbeid. Det er også tilfelle på revmatologisk avdeling på Sykehuset Levanger, men der bidrar helsesekretærene også i klinisk arbeid.

Publisert 05.06.2024
En person som holder en bok ved siden av en person i en sykehusseng
Helsesekretær Hanna Voll (til høyre) demonstrerer blodtrykksmåling på fagutviklingssykepleier Sissel Annette Veske.

Helsesekretærene Hanna Voll, Kathrine Fikse og Randi Merethe Steinkjer er alle administrativt ansatte i revmatologisk avdeling på Sykehuset Levanger. Men en del av oppgavene de har kan ikke løses foran pc’en.

-I tillegg til de merkantile oppgavene vi har bistår vi også i det kliniske arbeidet. F.eks. så har vi subcutane injeksjoner (injeksjon i vevet under huden) på pasienter, vi måler blodtrykket på pasienter, tar spyttester og vi gjennomfører gangtester, forteller helsesekretær Hanna Voll.

-Hvem løste disse oppgavene før da?
-Før var dette oppgaver som primært ble løst av sykepleiere. Men nå stepper våre utmerkede helsesekretærer inn og løser disse oppgavene. Om det er travle dager hjelper sykepleier og helsesekretærer hverandre med de ulike oppgavene, forklarer avdelingsleder Kristine Kolic-Johnsen.

Rekruttere og beholde

For en tid tilbake ble det arrangert en samling for ansatte med merkantile oppgaver i Klinikk for medisin og rehabilitering på Sykehuset Levanger. Under samlingen kom det fram at flere av helsesekretærene følte seg «låst til skjermen», og at hverdagen i hovedsak blir administrativ. Det å kunne ha varierte oppgaver er noe helsesekretærene på revmatologisk avdeling nevner som et stort pluss hos dem.

-Jeg er hjelpepleier i bunn og derfor veldig glad for at vi møter pasienter, selv om jeg har en administrativ jobb. Det er fint at vi ikke bare blir sittende på kontor, som mange av mine kolleger gjør. Det er sikkert fordeler med det også, men jeg liker den variasjonen vi har her hos oss. Det er godt å bidra utover det administrative, forteller Randi Steinkjer.

-Hva vi gir pasientkontakten deg?
-Det gir meg veldig mye faktisk. Det er så mange positive pasienter, mer positivt enn negativt i hvert fall, sier Steinkjer.

En person som sitter ved en datamaskin
Pasientkontakt er en god avveksling fra datamaskinen, mener Randi Steinkjer.

På avdelingen sitter sekretærene åpent for både pasienter og ansatte, de sitter ikke «for seg selv» bak dører og vegger. Dermed er de lett tilgjengelig, noe som gjør at de blir involvert i mye.

-Det er klart en fordel at helsesekretærene sitter der de sitter, men selv om de hadde hatt egne kontorer så kunne de jo ha bistått utover det merkantile likevel. Jeg tenker det er mye en helsesekretær kan løse av oppgaver som man ikke må være sykepleier for å utføre, sier avdelingsleder Kristine Kolic-Johnsen.

En mann som smiler til kameraet
Avdelingsleder Kristine Kolic-Johnsen.

-Måten vi har gjort det på hos oss gir oss større fleksibilitet. Ofte kan man tenke at man må ansette flere sykepleiere, men jeg ser jo at vi kan dele opp oppgavene ved å se på hva en sykepleier må gjøre og hva helsesekretærene kan gjøre. Videre har vi også fokus på hva en lege må gjøre og hva en sykepleier kan gjøre. Det gir større fleksibilitet, men også bedre samarbeid i avdelingen tenker jeg, avslutter Kolic-Johnsen.