Fra døgn- til dagkirurgi

Urologene ved Sykehuset Levanger har endret måten de jobber på. Nå er andelen dagkirurgipasienter over 60 prosent. I 2021 var tallet 15 prosent. Samtidig følges flere pasienter opp digitalt. Resultatet er at flere pasienter får behandling.

Publisert 18.04.2024
En mann som står i et rom
-Hovedsakelig er jo dette en fordel for pasientene. At dette i tillegg har en god økonomisk effekt for helseforetaket vårt er jo en positiv bivirkning, sier overlege Vegar Karlsen.

Som så mange andre måtte urologene i Helse Nord-Trøndelag legge om driften under koronapandemien. Dermed ble et poeng å ta i bruk digitale hjelpemidler, slik at pasientene ikke trengte å møte opp.

- En bieffekt vi merket av dette var mange fornøyde pasienter som slapp å komme hit på sykehuset. Pasientene unngikk å reise fra Namsos, Røyrvik og Rørvik for å få en kort beskjed. Vi oppdaget at det å følge opp på telefon var en stor fordel både for pasientene og for oss behandlere. Vi sparer kort og godt mye med telefon i stedet for fysisk oppmøte. Så dette er noe vi har tatt med oss fra koronatiden og normalisert praksisen i vår daglige drift. Det som kan tas på telefon blir nå tatt på telefon, forteller overlege Vegar Karlsen ved Sykehuset Levanger.

Avdelingen setter nå opp regelmessig tid i løpet av uken som brukes på telefonkonsultasjoner. Da skal behandleren ringe fem pasienter. Digital oppfølging av pasientene har ført til økt kapasitet og kortere ventetid for de pasientene som må til poliklinikken. Urologene får kort og godt «unna» flere pasienter. Karlsen understreker at de er selektive på hvem som følges opp digitalt og ikke. I tillegg er det slik at mange av pasientene selv ønsker en telefon i stedet for en reise til sykehuset.  

-Vi som jobber innenfor urologi her på Levanger er enig om at dette en bra greie - både for oss og pasientene. Det er et flott supplement til poliklinikken vår, sier Karlsen.

Andelen digitale konsultasjoner økte fra 9,25 prosent i 2021 til hele 21 prosent ved høsten 2023.

Voldsom vekst i dagkirurgi

Urologene har ikke bare økt bruken av telefonkonsultasjoner, de har også endret pasientstrømmene. Enkelt fortalt har de flyttet en stor pasientgruppe fra døgnkirurgi til dagkirurgi. Videre har de flyttet pasienter fra dagkirurgi til poliklinikk. Nå er andelen dagkirurgiske pasienter hele 61 prosent, opp fra 15 prosent i 2021.

-Dette har sitt opphav i begrepet «uønsket variasjon» som vi ble introdusert for i forbindelse med økonomiske utfordringer i klinikken. Spørsmålet var hva vi kunne gjøre i vår avdeling og seksjon for å bedre sykehusøkonomien. I begynnelsen skjønte vi ikke begrepet, men da vi fikk innsikt og økt forståelse for egne tall i vår seksjon gikk det på mange måter opp et lys. Uønsket variasjon kunne jo også handle om forskjeller i behandling. Der noen sykehus gjennomførte en type inngrep som dagkirurgi, gjennomførte vi samme inngrep som døgnkirurgi med inneliggende pasienter. Så det vi gjorde var å gå gjennom vår praksis, for så å sammenligne oss med andre sykehus rundt om i landet. Da så vi at vi kunne endre oss, forteller overlege Karlsen.

Men man kan jo ikke flytte alt til dagbehandling?
-Nei, absolutt ikke. Noe egner seg ikke i det hele tatt. Men vi fant ut at det var flere sykehus som gjennomførte steinkirurgi (urinveis- eller nyrestein) som dagkirurgi. Det måtte vi også prøve, tenkte vi. På samme tid fikk vi også nytt teknisk utstyr som gjorde at operasjonen ble mindre tidkrevende og mer skånsom for pasientene med tanke på eventuelle komplikasjoner. I dag blir nesten alle disse operasjonene gjennomført som dagkirurgi. I en overgangsperiode var vi usikker på om dette kunne føre til komplikasjoner for pasientene med påfølgende reinnleggelser, men det er noe vi har sett lite av, forteller Karlsen.

En mann som sitter i en stol

Vegar Karlsen og kollegene på urologisk seksjon har oppnådd gode resultater i omstillingsarbeidet.

«Skyver» pasientstrømmene

Urologene har ikke bare flytte en stor del av pasientstrømmen fra døgn- til dagkirurgi, de har gått ytterligere et steg. En del av det som tidligere ble gjort dagkirurgisk, blir i dag gjort poliklinisk – noen inngrep som tidligere ble gjort med narkose blir i dag gjort med lokalbedøvelse i poliklinikken.

-Jeg må understreke betydningen av mine kolleger her på urologisk seksjon i det omstillingsarbeidet vi har gjort. De legene jeg jobber med er både fremoverlente og åpne for ny teknologi og nye metoder. Uten dem og deres innstilling hadde ikke dette gått, men sammen viser vi at det er mulig, sier Vegar Karlsen.

-Hva vil du sier er gevinsten av det dere har gjort?
-Hovedsakelig er jo dette en fordel for pasientene. En del pasienter slipper å reise, mange slipper å bli lagt inn, vi får totalt inn flere pasienter og dermed kortere ventelister da vi har fått frigjort tid. At dette i tillegg har en god økonomisk effekt for helseforetaket vårt er jo en positiv bivirkning, avslutter overlege Vegar Karlsen. 

Fakta

Andelen telefonkonsultasjoner

2021: 9,2 prosent
2022: 10,7 prosent
2023: 21,2 prosent (pr. nov)

Andel dagkirurgi (DRG-kode 311)

2021: 15 prosent
2022: 31 prosent
2023: 61 prosent (pr. sept)