Forskningsteam ved Sykehuset Namsos i gang med hodepinestudie

De første pasientene er nå inkludert i forskningsstudien BACT (Botox mot spenningshodepine) ved Sykehuset Namsos.

Publisert 05.10.2022
Bilde av menneskene som utgjør forskningsteamet.

Foto: HNT

Spenningshodepine er den vanligste formen for hodepine, men i dag finnes det få muligheter for behandling. BACT-studien foregår ved nevrologisk avdeling på Sykehuset Namsos, der forskningssykepleiere Nina Nynes, May Sissel Utvik og Jan Over Heggdal, prosjektleder og overlege Kristina Devik og avdelingsleder Norunn Hansen Hestvik utgjør forskningsteamet.   

Sammen skal de undersøke om injeksjoner med Botox i hodebunnen reduserer antall hodepinedager hos de som rammes av hyppig og kronisk spenningshodepine.  

-Det er svært mange som sliter med spenningshodepine. Per i dag finnes det få gode behandlingsmuligheter og langtidseffektene er dessverre dårlige. Data fra små pilot-studier viser at behandling med Botox (botulinumtoksin A) kan bidra til å redusere antall dager med hodepine hos pasientene med kronisk spenningshodepine. Det er dette vi ønsker å undersøke nærmere i denne studien, sier overlege i nevrologi ved Sykehuset Namsos Kristina Devik. Hun er prosjektleder for BACT-studien. 

​En del av Norsk senter for hodepineforskning (NorHEAD) 

Studien ved Sykehuset Namsos er en del av det nyopprettede Norsk senter for hodepineforskning (NorHEAD). NorHEAD samler all forskning på hodepine i Norge i ett senter. NorHEAD er tilknyttet de fremste eksperter innen hjerne- og hodepineforskning, både nasjonalt og internasjonalt. Sykehuset Namsos er, som eneste lokalsykehus, en av partnerne i senteret, sammen med alle universitetssykehusene i alle landets helseregioner, forskingsinstitusjoner og brukerorganisasjonen Hodepine Norge. 

- Denne studien kan muligens bidra til en bedre hverdag for de mange pasientene som sliter med spenningshodepine. Derfor synes jeg det er flott at våre ansatte ved nevrologisk avdeling her i Namsos kan bidra til viktig forskning på nasjonalt nivå, sier avdelingsoverlege Stephan Johannes Schüler.  

Nevrologisk avdeling ved Sykehuset Namsos har gjennom mange år har publisert en rekke artikler i anerkjente nasjonale- og internasjonale tidsskrifter. Avdelingen har vært med på over 20 internasjonale og nasjonale studier de siste 20-årene, hovedsakelig innen MS og hjerneslag.   

Går over tid  

​Deltakere i BACT-studien har spenningshodepine 10 eller flere dager per måned.  De deltar i studien over en periode på 9 måneder. Deltakerne vil få to injeksjoner i hodebunnen i løpet av studieperioden: én med Botox og én med saltvann. Dette er et såkalt kryssforsøk hvor målet er å sammenligne virkningen av Botox og saltvann, derfor vil ikke deltakerne få vite om de får Botox ved første eller andre injeksjon. 

-De første pasientene er nå inkludert i studien og jeg får allerede mange henvendelser fra både aktuelle deltakere, fastleger og leger i spesialisthelsetjenesten. Det er godt å komme ordentlig i gang med denne studien, sier overlege Kristina Devik.  

Les mer om studien her
Les mer om NorHEAD (Norsk senter for hodepineforskning)