BACT – Botox® mot spenningshodepine

Om studien

Svært mange mennesker plages med hodepine av spenningstype. Det finnes per i dag få gode behandlingsmuligheter og langtidseffektene er dårlige. 
Data fra små pilot-studier viser at behandling med Botox® (botulinumtoksin A) muligens kan redusere antall dager med hodepine per måned hos dem med kronisk speningshodepine. Dette ønsker vi å undersøke nærmere i denne studien.

Behandling med botulinumtoksin er trygt og allerede en etablert behandling ved bl.a. kronisk migrene.  

Studien inkluderer personer med hodepine av spenningstype med ti eller flere hodepinedager per måned. 

Du deltar i studien over en periode på ni måneder. Gjennom hele perioden fører du hodepinedagbok via en egen app som lastes ned på din smarttelefon. 
De første fire ukene går med til å kartlegge hodepine. Videre får hver deltager to injeksjoner i hodebunnen i løpet av studieperioden: én med Botox® og én med saltvann. Deltager vil ikke få vite om de får Botox® ved første eller andre injeksjon, og slik vil man kunne finne ut om Botox® har den ønskede effekten eller ikke (såkalt kryssforsøk).

Studien skal foregå ved Sykehuset Namsos HNT. Reiseutgifter dekkes via Pasientreiser: Pasientreiser - www.norcrin.no

Vitenskapelig tittel

BACT – Botox® mot spenningshodepine

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 04.10.2022 fram til 01.08.2025

Hvem kan delta?

For å delta i studien må du:
  • ha spenningshodepine 10 eller flere dager per måned
  • være mellom 18 og 75 år
Du må tidligere ha prøvd minst ett forebyggende medikament uten effekt.

Du kan ikke delta dersom du:
  • tidligere har prøvd behandling med Botox
  • er gravid eller ammer
  • har mer enn én migrenedag per måned
Du kan melde deg:
-  direkte til oss vi email: hodepine@ntnu.no
-  eller via henvisning fra behandlende lege adressert til Nevrologisk avdeling, sykehuset Namsos

Aktuelle deltagerne må tidligere ha prøvd minst ett forebyggende medikament uten effekt.

Hva innebærer studien?

Som deltager i denne studien får du kartlagt din hodepine godt. 
Du vil få prøve ut en behandling for din hodepine med et potensiale for effekt og hvor erfaring så langt tilsier lite bivirkninger. 


Vær oppmerksom

Du får oppfølging av en nevrolog og nevrologisk sykepleier under hele studien. 
Kjente bivirkninger er relativt få. Noen kan oppleve en lett lokal ømhet over injeksjonsstedet. Sjeldnere bivirkninger er stivhet eller slapphet i injiserte muskler og kløe eller utslett i huden. 

Hvis du er kvinne i fertil alder, må du ta en graviditetstest før hver injeksjon. Testen utføres av studiesykepleier. Du må også bruke sikker prevensjon under hele studieperioden.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder nevrolog Kristina Devik
tlf.: 742 15 535, kristina.devik@helse-nordtrondelag.no 

Nevrolog/forsker Tore Wergeland Meisingset
tlf.: 725 21 335,
tore.w.meisinget@ntnu.no 

Påmelding via NorHead senter ved NTNU:
hodepine@ntnu.no


Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Nord-Trøndelag