Effekt av ketose på lipødem

Målet med studien er å undersøke om en ketogen-diett kan være et behandlingsalternativ for pasienter med lipødem ved å redusere smerter og forbedre livskvalitet. En randomisert kontrollert studie vil bli gjennomført for å sammenligne effekten av tre diett-intervensjoner.

Om studien

Denne studien har som formål å undersøke om en ketogen diett kan være et behandlingsalternativ for pasienter med lipødem ved å redusere smerter og forbedre livskvalitet. 

Vitenskapelig tittel

Effekt av ketose på smerte og livskvalitet hos pasienter med lipødem

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

For å bli inkludert i studien må du ha fått diagnosen lipødem med smerte. Du må være mellom 18-75 år, med en BMI mellom 30 og 45 m/kg2. For å delta kan du bli rekruttert via fedmebehandlende fasiliteter, eller ved å ta direkte kontakt på telefon eller epost.  
 
Du kan ikke være gravid eller ammende, ha magetarm sykdom, nyresykdom eller være på andre dietter.

Fastlegeinformasjon: - Overproporsjonert underhudsfett i nedre ekstremiteter (av og til armer) - Smerte - Høy BMI - Liten grad fedme i overkropp/smal midje - Fettvev som i mindre grad responderer på tradisjonelle vektreduksjonsmetoder

Hva innebærer studien?

Ved å bli med skal du først gjennom en screening, for å se om du kan bli med i studien. 

Deretter vil vi gjennomføre noen tester, som hvilestoffskiftet, kroppssammensetning (MRI), fysisk aktivitet (7 dager), registrering av kosthold og noen blodprøver.

Ved oppstart av intervensjonen blir det en testdag, der vi gjennomfører følgende målinger:

  • Kroppssammensetning
  • Hvilestoffskiftet
  • Spørreskjema (smerte og livskvalitet)
  • Blodprøver
  • Fettvevsprøve
  • Appetitt (blodprøver)
Du blir randomisert (tilfeldig uttrukket) til enten: 

1) ketogen diett med 10% vekttap 
2) ikke-ketogen diett med 10% vekttap 

Du vil bli fulgt opp ukentlig av klinisk ernæringsfysiolog der vi måler vekt, ketose, eventuelle bivirkninger og kostregistrering. Fysisk aktivitet måles tre ganger (før start, uke 3 og 8). I løpet av siste uka blir det en ny måling av kroppssammensetning (MRI) måles to ganger i løpet av studieperioden. Når du er ferdig med 8 uker med diett, blir det en avsluttende test-dag med de samme målingene som nevnt over. 

Vær oppmerksom

Fordeler med å delta i studien er at man kan oppnå reduksjon i smerte og bedring i livskvalitet, og noen vil oppnå vekttap. De er også en fordel at du får målt kroppssammensetning og hvilestoffskifte.
 
Hvis du blir randomisert til ketogen diett kan bivirkninger av dietten være forstoppelse, hodepine, dårlig ånde, muskelkramper, generell svakhet, sure oppstøt, hypoglykemi, hyperlipidemi, nyresten og diare. 

Disse bivirkningene går som oftest over etter kort tid. Intervensjonsdietten er vurdert som harmløs, og man vil få ukentlig oppfølging av klinisk ernæringsfysiolog. En annen ulempe er eventuelt reisetid, da det krever at man møter opp til testdager og ukentlig oppfølging. 


Kontaktinformasjon

Studien gjennomføres ved NTNU, St. Olavs hospital og Sykehuset Levanger.

Siren Nymo, Klinisk ernæringsfysiolog og forsker, Helse Nord-Trøndelag
Siren.nymo@ntnu.no
99514188
 
Julianne Lundanes, Prosjektmedarbeider, Helse Nord-Trøndelag
Julianne.lundanes@ntnu.no
95166646


Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • St. Olavs Hospital
  • Helse Nord-Trøndelag