Diagnose

Fedme hos voksne, Sykehuset Namsos

Personer med sykelig overvekt som ønsker livsstilsendring og varig vekttap kan henvises til Fedmepoliklinikken for utredning. Videre forløp kan være opphold ved rehabiliteringssenter eller vektreduserende operasjon ved Sykehuset Namsos.

For å være aktuell for operasjon eller å få tilbud om rehabiliteringstilbud via spesialisthelsetjenesten, må du ha kroppsmasseindeks (KMI) over 40. Du kan også være aktuell for operasjon dersom du har KMI over 35 og har vektrelatert følgesykdom som for eksempel diabetes, høyt blodtrykk, søvnapnè eller belastningsrelaterte skjelettsmerter. KMI er et tall som sier noe om forholdet mellom vekt og høyde.

Sliter du med alkohol- og/eller medikamentmisbruk, kan det være at du ikke er en aktuell kandidat for operasjon. Det samme gjelder dersom du sliter med alvorlig psykisk sykdom. Du må videre vise evne til livsstilsendring med vektreduksjon og røyke- og snusslutt før eventuell operasjon.


Kirurgisk behandling kan vurderes hvis man ikke kommer til mål med konservative tiltak, og følgende kriterier er oppfylt:    

BMI ≥ 40    

eller    

BMI 35 - 39 med fedmerelaterte sykdommer:    

 • Diabetes type 2
 • Hjerte-/karsykdom
 • Hypertensjon
 • PCOS
 • Søvnapné
 • Atrose i vektbærende ledd

Informasjon om BMI (KMI) på helsenorge.no  

I henhold til nasjonale retningslinjer tilbys kirurgi til pasienter over 18 år.   

Eksklusjonskriterier for kirurgi er alvorlige spiseforstyrrelser (anoreksi/bulimi), alkohol- og stoffmisbruk (skal ha vært rusfri i minst to år før kirurgi) og alvorlig psykisk sykdom.    

     

Følgende opplysninger bør inkluderes i henvisningen    

 • Høyde, vekt og BMI (obligatorisk)
 • Tidligere sykdommer, andre kroniske sykdommer, også psykiske, inkludert spiseforstyrrelser
 • Medikamentanamnese
 • Oppstart og utvikling av overvektsproblemene: Tidligere forsøk på vektreduksjon. Hvordan påvirker fedmen pasientens funksjonsstatus, sosiale situasjon og psykiske helse? Kartlegging av eventuelle komplikasjoner til fedmen.
 • Naturlige funksjoner: Søvnmønster, samt symptomer på søvnapné (snorking, pustestopp). Vekt under og etter graviditet.
 • Stimulantia: Røyk, snus, alkohol og andre rusmidler.
 • Pasientens forventninger og motivasjon: Hva ønsker pasienten å oppnå? I hvilken grad er pasienten motivert for behandling og oppfølging?

Utredning

Et godt resultat forutsetter livsstilsendringer

Uansett om ditt behandlingsforløp består av fedmeoperasjon eller rehabilitering, er livsstilsendringer helt nødvendig for et varig resultat.  Du må særlig jobbe med måltidsrytme, gode matvarevalg og økt fysisk aktivitet. 

En fedmeoperasjon kan påvirke ditt følelsesmessige forhold til mat og det er viktig å akseptere at mat ikke lenger vil være en like stor del av livet som før, og at dette tar tid å lære. Skal du fedmeopereres, er det derfor viktig å forberede seg godt både fysisk og mentalt. 
Hva innebærer det å leve som fedmeoperert?

Hvis du ønsker fedmeoperasjon, er det viktig at du setter deg godt inn i hva dette innebærer. Våre pasienter får tilbud om å delta på utredningsuke med gruppeundervisning og individuelle samtaler. Her gir vi generell informasjon om kosthold, fysisk aktivitet, psykisk helse, alkohol, tannhelse, rehabilitering og fedmeoperasjon, samt hvordan disse aspektene blir påvirket av en fedmeoperasjon.

En fedmeoperasjon vil ha følger for resten av livet ditt, som det er viktig at du er klar over før du tar stilling til om det er noe du ønsker. Nedenfor kan du lese noen av de viktigste punktene. 

En fedmeoperasjon reduserer størrelsen på magesekken. Du vil derfor kun klare små porsjoner med mat om gangen. Du må derfor spise ofte for å få i deg nok næring. Gode matvarevalg er svært viktig for at du skal få i deg de næringsstoffene du trenger. Samtidig er det viktig at du unngår mest mulig sukker og fettrike matvarer for å få full effekt av operasjonen og unngår vektøkning på sikt. 

Det er viktig å bruke god tid på å tygge godt under alle måltider. Væskeinntak bør foregå mellom måltidene. 

Noen fedmeopererte synes at sosiale settinger som involverer mat og alkohol er utfordrende. Dette fordi de blir fort mette, og mange har lavere toleranse for enkelte matvarer og alkohol. 

Som fedmeoperert har du svært høy risiko for å få mangeltilstander dersom du ikke tar kosttilskudd. Derfor må du ta kosttilskudd hver dag resten av livet ditt. Du vil ha behov for nøye overvåking av ernæringstilstanden din resten av livet, og bør gå til jevnlige kontroller.

Underernæringstilstand, hyppige måltider og nedsatt spyttproduksjon øker risikoen for dårlig tannhelse. Som fedmeoperert er det derfor viktig at du tar ekstra godt vare på tennene dine. 

Dersom du er kvinne, må du unngå å bli gravid de første to årene etter operasjonen. Dette skyldes økt risiko for spont abort, at barnet får fosterskader eller at du føder for tidlig. Etter at det har gått to år kan du bli gravid og gjennomgå graviditet på vanlig måte. Du vil imidlertid ha behov for tett oppfølging under hele svangerskapet. 

Behandling

Fedmeoperasjon eller rehabilitering - hvilken behandling blir riktig for deg?

Du har rett til å ta del i valg om egen behandling. Dette kalles samvalg, og gjøres sammen med helsepersonell. På helsenorge.no har de samvalgsverktøy, som kan være til hjelp i valgprosessen. 

Samvalgsverktøy som kan hjelpe deg til å ta valget (helsenorge.no)


Rehabilitering

I Helse Midt-Norge har vi avtale med flere private institusjoner som tilbyr rehabiliteringstilbud ved sykelig overvekt / fedme. Du kan lese mer om tilbudet på deres nettsider.

Rehabiliteringstilbud ved sykelig overvekt / fedme

Forberedelser før fedmeoperasjon

Krav om vekthåndtering som følge av livsstilsendring før eventuell operasjon

Vi stiller ikke krav til vektreduksjon fra utredningsuka, men ved å endre livsstil og kosthold vil du kunne gå noe ned i vekt før operasjon. Hvis du har tydelig vektoppgang i samme periode, vil vi stille spørsmål om din motivasjon for fedmekirurgi, noe som kan forlenge tidspunktet fram til operasjon eller i verste fall medføre avlysning. 

Preoperativ dag

Når du sammen med oss har gjennomført det som forventes av undersøkelser og eventuelle samtaler før en operasjon, vil du bli innkalt til preoperativ dag. Her får du mer inngående informasjon om tiden før, under og etter fedmeoperasjonen. 

De fleste som skal opereres for overvekt må gjennomføre en lavkaloridiett (800-1000 kalorier per dag) de siste tre ukene før operasjonen. Dietten skal derfor starte to til tre uker før planlagt operasjon og fortsette fram til innleggelsesdagen.

Lavkalorikuren du skal gjennomgå vil resultere i at vekten går ned 1 til 2 kg per uke. Dette vil redusere størrelsen på leveren, hvilket gjør det lettere å gjennomføre operasjonen. 

Lavkalorikuren må du kjøpe på apoteket. Det finnes flere typer måltidserstatninger å velge mellom, for eksempel Noka, Allevo, Nutrilett og Cambridge. 

I tillegg til måltidserstatningen skal du drikke minst en til to liter væske per dag. Drikken skal være sukkerfri, for eksempel vann, lettsaft, kaffe, te uten sukker eller buljong.

Du kan spise enkelte typer rå grønnsaker i tillegg, så lenge samlet kalorimengde ikke overgår cirka 1000 kalorier per dag.

For kvinner er det viktig å være klar over at allerede under endring av livsstil og begynnende vekttap øker sjansen for å bli gravid. Dersom du ønsker fedmeoperasjon, må du derfor bruke sikker prevensjon. Blir du gravid må eventuell fedmeoperasjon utsettes.Fedmeoperasjon

Vi tilbyr hovedsaklig to typer fedmeoperasjoner: Gastrisk bypass og sleeve gastrektomi.  I fellesskap vurderer vi hvilken metode som er best egnet for deg. 


Illustrasjon av gastrisk bypass. Grafikk.

Illustrasjon: Kari C. Toverud

Ved gastrisk bypass omdannes magesekkens øvre del til en minimagesekk som kobles bort fra resten av magesekken. Minimagesekken rommer omtrent 0,2 dl i volum. Dette gjør at maten som spises går direkte ned i tynntarmen, uten først å bli lagret i en magesekk. Tynntarmen klarer ikke å ta unna mye mat om gangen, og maten må derfor porsjoneres i mange små måltider. 

Tynntarmen deles cirka 100 cm nedenfor tolvfingertarmen. Den nedre, lange delen av tynntarmen kobles sammen med ”minimagesekken”, mens den øvre tarmdelen som fører fordøyelsesvæsker, kobles sammen med fordøyelseskanalen igjen 120 cm nedenfor minimagesekken. Omkoblingen av tynntarmen gjør at det blir nedsatt opptak av næringsstoffer siden lengden på tynntarmen, som har et aktivt opptak av næringsstoffer, er vesentlig kortere enn før operasjonen.

Illustrasjon av gastrisk sleeve. Grafikk.

Illustrasjon: Kari C. Toverud

Ved sleeve-gastrektomi fjernes ca 80 % av magesekken. Dette gir mindre plass til mat og maten må på samme måte som etter gastrisk bypass porsjoneres i mange små måltider. Det er ingen omkobling av tynntarm ved sleeve-gastrektomi.

Vektnedgang etter gastrisk bypass og sleeve-gastrektomi

Det varierer hvor mye en går ned i vekt etter fedmeoperasjonen. De fleste studiene viser et vekttap på gjennomsnitt 75 % av overvekten etter gastrisk bypass. Ved gastrisk bypass skyldes vektreduksjonen at operasjonsmetoden både bidrar til begrensing av matinntaket og mindre opptak av næringsstoffer fra tarmen. Ved sleeve-gastrektomi  oppstår vektreduksjon på grunn av begrensning av matinntak.

Vekttapet ved sleeve-gastrektomi er omtrent det samme som ved gastrisk bypass i den første tiden etter operasjon. Sleeve-gastrektomi er imidlertid en operasjonsmetode som ikke har vært i bruk så lenge at man har gode data på langtidsresultater.

De fleste slutter å gå ned i vekt 9 til 14 måneder etter at de er fedmeoperert. Studier viser at to år etter operasjonen får opptil halvparten en sekundær vektoppgang, det vil si at de legger på seg noe av det de gikk ned etter operasjonen. Dette gjelder både for pasienter operert med gastrisk bypass og sleeve-gastrektomi. Den viktigste grunnen til vektoppgang er at pasientene går tilbake til tidligere spisemønster og livsstil.


Oppfølging

Etter operasjon blir du normalt sykemeldt i fire uker. Utnytt denne tiden til å øve på den nye spiseatferden før du går tilbake til arbeid / skole / studier, så du er godt forberedt på å håndtere og klare ditt nye liv. Du bør også bruke tiden til å bygge opp kondisjonen ved å gå turer, og gradvis øke ditt fysiske aktivitetsnivå.

Vekttapet er i gjennomsnitt ett til to kilo per uke det første halvåret. Vekten vil stabilisere seg cirka ett år etter operasjonen. Det er helt normalt at vekttapet stopper opp i perioder, før du går ytterligere ned. Dette gjelder spesielt de første ukene etter operasjonen. 

 • 6 ukers kontroll (telefonisk kontroll v/ sykepleier)
 • cirka 3 måneder (telefonisk kontroll v/ kirurg)
 • 3-5 måneders kontroll (individuell kontroll v/ klinisk ernæringsfysiolog)
 • 12 måneders kontroll (individuell kontroll v/ klinisk ernæringsfysiolog)
 • 2 års kontroll (individuell kontroll v/ klinisk ernæringsfysiolog)
 • 3 1/2 års kontroll (avsluttende kontroll v/ klinisk ernæringsfysiolog)
De første to årene vil du også få tilbud om tre gruppesamlinger med felles undervisning (6, 12 og 18 måneder).

Kommunehelsetjenesten

 • Årlig kontroll av eventuell mangeltilstand hos fastlegen din
 • Frisklivssentralen i din kommune
 • Psykisk helsehjelp i kommunen

Spesialisthelsetjenesten

Mat, kosttilskudd og medisiner etter operasjon

Etter operasjonen vil magesekken være så liten at du kjenner deg mett etter svært små porsjoner med mat. Den første tiden etter operasjonen er magesekken meget følsom og må ikke utsettes for belastninger. 

Den første måneden etter operasjonen anbefaler vi at du spiser etter følgende hovedprinsipper:

 • Første 1-2 uker etter operasjonen: Flytende kost.
 • De neste 2-3 ukene: Most kost.
 • Etter 1 måned: Normal kost.
Den første måneden etter operasjonen skal du drikke en flaske proteinrik næringsdrikk daglig.

Etter en fedmeoperasjon vil du være utsatt for mangeltilstander. Mange mangeltilstander utvikler seg mange måneder til år etter operasjonen. Det er derfor veldig viktig at du tar følgende kosttilskudd hver dag resten av livet:

 • Multivitamin- og mineraltilskudd: 2 ganger daglig
 • Behepan: 1mg, 1 gang daglig 
 • Caligran Forte (kalsium 1000 mg / vitamin D 800 IE) tyggetablett: 1 gang daglig
I tillegg anbefaler vi at du tar tran / omega 3 (flytende eller kapsler) daglig.

For å redusere risiko for blodpropp, vil du få opplæring i bruk av blodfortynnende sprøyter. Disse skal tas i de første 10 dagene etter hjemreise.

De fleste som behandles med tabletter for diabetes type 2, kan slutte med disse dagen etter operasjonen. Har du diabetes type 2, og må fortsette å bruke insulin, vil du få hjelp av diabetessykepleier til å justere medisinene etter operasjonen. 

Endring av andre medisiner, som for eksempel blodtrykks- og kolesterolsenkende medisiner, må eventuelt gjøres etter undersøkelse hos fastlegen.

Graviditet etter vektreduserende operasjon

Dersom du er kvinne, må du bruke sikker prevensjon for å unngå å bli gravid i perioden der vekttapet er størst, det vil si de første 2 årene etter operasjonen. Vi anser hormonspiral, andre typer spiral, p-stav og p-sprøyte for sikker prevensjon. P-piller og plaster er ikke sikkert nok. 

Dersom du skulle bli gravid de første to årene etter operasjonen, vil det være økt risiko for spontan abort, at barnet får fosterskader eller at du føder for tidlig. Dersom du er operert med gastrisk bypass, vil det også være økt risiko for at du får tarmslyng. Risikoen er størst i perioden med størst vekttap.

Etter at det har gått to år kan du bli gravid og gjennomgå graviditet på vanlig måte. Du vil imidlertid ha behov for tett oppfølging under hele svangerskapet.

Vær oppmerksom

Dersom du er operert med gastrisk bypass, har du økt risiko for å få tarmslyng. Tarmslyng kjennetegnes av sterke smerter og oppkast. Dette er en akutt tilstand, der det kan bli nødvendig med akutt kirurgi. Får du symptomer på tarmslyng skal du kontakte legevakt. 

Tarmslyng (Ileus)

Kontakt

Sykehuset Namsos Fedmepoliklinikken, Sykehuset Namsos

Kontakt Fedmepoliklinikken, Sykehuset Namsos

Oppmøtested


En bygning med et helikopter foran seg

Sykehuset Namsos

Havikvegen 8

7803 Namsos

Transport

Planlagt operasjon (dagkirurgi og innleggelse)

Mandag - fredag, klokka 08:00 - 15:30

Inntakskontor ortopedi

Tlf: 74 21 56 51

Inntakskontor kirurgi

Tlf: 74 21 52 84

Inntakskontor fedme

Tlf: 74 21 53 93

Inntakskontor øye

Tlf: 74 21 55 71

Inntakskontor øre nese hals

Tlf: 74 21 55 54

 

Alle avbestillinger / utsettelser av planlagte operasjoner skal skje raskest mulig og i inntakskontorets åpningtid. Avlysning i forbindelse med akutt sykdom etter inntakskontorets åpningstid:  

Øye - ring Inntakskontor øye (tlf: 74 21 55 71) klokka 08:00 på operasjonsdagen

ØNH, ortopedi, kirurgi og fedme - ring sykehusets sentralbord (tlf: 74 21 54 00), og be om å få snakke med vakthavende anestesilege.

 

Poliklinisk time

Kirurgisk poliklinikk (ortopedi og kirurgi)

Fedmepoliklinikken

Kreftpoliklinikken

Øre/nese/hals avdelingen (ØNH)

Øyeavdelingen

 

 

Diagram

 

 

Du kommer til Sykehuset Namsos med rutegående buss, båt eller fly.

Bussholdeplassen ligger like ved sykehusets hovedinngang. Les mer om rutetider på atb.no, Widerøe og FosenNamsos Sjø.

Namsos Taxi har telefonnummer 74 27 28 28.

Det er begrenset med parkeringsplasser ved sykehuset. Vi anbefaler derfor at besøkende reiser kollektivt. Buss stopper like ved hovedinngangen.

Kommer du med bil, er det parkeringsmuligheter på flere parkeringsplasser på sykehusområdet. For våre blodgivere er det gratis parkering på avsatte plasser. Alle øvrige plasser er betalingsplasser. Du kan betale kontant, med bankkort eller easy:park app på mobiltelefon. Informasjon om dette finner du på parkeringsautomatene.

Vi anbefaler ikke bruk av egen bil ved innleggelse, dagkirurgi eller annen poliklinisk operasjon. Behandling og medisinering kan føre til at bilkjøring må unngås.

Praktisk informasjon

Du kan koble deg til og surfe gratis på nettverket GjestenettHMN. Passord bestiller du i nettleseren, og får tilsendt på sms. Det trådløse nettverket har dekning de fleste steder på sykehuset.

Sykehuset har sitt kapell / stille rom i første etasje i A-blokka. Det brukes til seremonier for alle livssyn. Kapellet er åpent på dagtid og kan benyttes til en stille stund, alene eller sammen med noen. Vi ber om at du slokker stearinlys dersom du tenner det.

Ønsker du kontakt med sykehusets diakon kan personalet på avdelingen formidle dette.

Preste- og samtaletjenesten, Sykehuset Namsos

​Narvesen drifter kiosk på dagtid, samt mat- og drikketilbud via automater utenfor åpningstid. Kiosktilbudet inkluderer salg av blomster.​

Åpningstider
Mandag til fredag: 08:00 - 20:00
Lørdag: 09:00 - 17:00
Søndag: 13:00 - 19:00


Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. 

Pasientr​eiser


​Det er ikke tillatt å røyke inne i sykehusbyggene. Du kan røyke på anviste steder i nærheten av hovedinngangen.

Ønsker du nikotintyggegummi eller nikotinplaster ved innleggelsen på sykehuset? Ta kontakt med personalet når du er kommet på avdelingen, så får du hjelp.

​På sykehusapoteket får du kjøpt medisiner, sykepleieartikler og andre apotekvarer, og råd og veiledning om bruk av legemidler og utstyr. Sykehusapoteket er lokalisert i underetasjen ved siden av kantina.​

For åpningstider og kontaktinformasjon, se sykehusapotekets hjemmeside

Sykehuskafeen er åpen alle.

Sykehuskafeen finner du i underetasjen, ved siden av sykehusapoteket.

Åpningstider

Mandag til torsdag: 07:30 - 16:30
Fredag: 07:30 - 15:30
Helg/helligdager: 09:00 - 15:00
Åpningstider kan avvike ved lavaktivitetsperioder.
 
Middag serveres fra klokka 12:00 alle dager.

Bruk av mobiltelefon er tillatt på sykehuset. Vennligst sett mobilen på lydløs og ta hensyn til andre pasienter.​


Kurs