Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i psykiatri

To kollegaer på Klinikk for psykisk helsevern og rus. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Klinikk for psykisk helsevern og rus tilbyr spesialisering i spesialiteten psykiatri ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Det er også mulig å ta deler av utdanningsforløpet på DPS Stjørdal eller DPS Kolvereid.

Spesialisering i psykiatri ved Sykehuset Namsos

Spesialisering i psykiatri ved Sykehuset Levanger

Spesialisering i psykiatri ved DPS-Stjørdal

Sist oppdatert 10.05.2023