Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i øre-nese-halssykdommer

LIS-lege i ØNH-sykdommer undersøker pasient. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

I Helse Nord-Trøndelag er det Sykehuset Namsos, ved Avdeling for øre-nese-hals som har ansvaret for utdanning i spesialiteten i øre-nese-halssykdommer. Sykehuset Namsos er akutt sykehus med traumefunksjon.

Spesialisering i øre-nese-halssykdommer ved Sykehuset Namsos

Sist oppdatert 14.03.2023