Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i hjertesykdommer

Overlege og LIS-lege bruker ekkokardiografi på pasient. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

I Helse Nord-Trøndelag er det Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger og Klinikk for medisin og nevrologi, Sykehuset Namsos som har ansvaret for LIS-utdanning i hjertesykdommer. Begge sykehus er akuttsykehus med traumefunksjon.

Spesialisering i hjertesykdommer ved Sykehuset Levanger

Spesialisering i hjertesykdommer ved Sykehuset Namsos

Sist oppdatert 27.01.2022