Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i fordøyelsessykdommer

Lege holder et gastroskopi. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

I Helse Nord-Trøndelag er det Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger og Klinikk for medisin og nevrologi, Sykehuset Namsos som har ansvaret for LIS-utdanning i fordøyelsessykdommer. Begge sykehus er akuttsykehus med traumefunksjon.

Spesialisering i fordøyelsessykdommer ved Sykehuset Levanger

Spesialisering i fordøyelsessykdommer ved Sykehuset Namsos

Sist oppdatert 14.03.2023