Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i anestesiologi

Anestesisykepleier og LIS-lege i anestesi forbereder utstyr. Foto.
Foto: Ole Alexander Kirknes

I Helse Nord-Trøndelag er det Klinikk for kirurgi som har ansvaret for LIS-utdanning i anestesiologi. Både Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos tilbyr utdanningen. Begge sykehus er akuttsykehus med traumefunksjon.

Spesialisering i anestesiologi ved Sykehuset Levanger

Spesialisering i anestesiologi ved Sykehuset Namsos

 

 

Spesialisering i anestesiologi ved Sykehuset Levanger

Sist oppdatert 14.03.2023