Regional vurderingsenhet

Sjekkliste for henvisning

Hva må henvisning til rehabilitering i privat rehabiliteringsinstitusjon gi svar på? Sjekkliste for fastleger og avtalespesialister.

Sjekkliste

 1. Du henviser til rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten
 2. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt, i førstelinjetjenesten, og hvilken effekt hadde disse?
 3. Pasientens diagnose og generelle funksjonsnivå. 
 4. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 5. Angi problemstillingen (bakgrunn for henvisning) så konkret som mulig.
 6. Angi pasientens konkrete mål for rehabiliteringen (“opptrening/rehabilitering” er for uspesifikt)
 7. Vedlegg evt. epikrise fra siste opphold på rehabiliteringsinstitusjon
 8. Når pasienten tidligere har hatt opphold på rehabiliteringsinstitusjon:  
 • Hva har lokale oppfølgingsopplegg bestått av?
 • Har det oppstått en ny problemstilling? 
 • Har pasienten satt seg nye mål?

 

Avlastning/rekonvalesens

Henvisninger til avlastning, enkel rekonvalesens eller hvor sosial isolering er hovedproblemet, vil ikke bli vurdert for rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten. Slike henvisninger vil bli avvist.

Rus

Henvisninger der misbruk av rusmidler er hovedhenvisningsårsak vil ikke bli vurdert for rehabiliteringsopphold i privat rehabiliteringsinstitusjon.

Postoperative rehabiliteringsopphold

Henvisning for postoperative opphold for planlagt ikke gjennomført operasjon, skal ikke vurderes ved Regional vurderingsenhet (RVE) for private rehabiliteringsinstitusjoner.

Sykehus kan henvise pasienter som trenger rehabilitering etter operasjon eller annen medisinsk behandling, direkte til rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten.

Sykelig overvekt

I Helse Midt skal henvisninger som gjelder sykelig overvekt vurderes på fedmepoliklinikken ved pasientens lokale helseforetak.​ ​​​​​​​

Sist oppdatert 01.02.2024