Rehabiliteringstilbud

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Rehabilitering til pasienter med nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, skader og tilstander som multippel sklerose (MS), parkinsons sykdom, epilepsi, cerebral parese (CP), følgetilstander etter poliomyelitt og til pasienter med ryggmargskade.

Det er døgnrehabiliteringstilbud ved både sykehus og privat institusjon. Rehabiliteringstilbudene gis som individuelt tilpassede tilbud og/eller gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging.

Sykehus som har rehabiliteringstilbud

Rehabiliteringsavdelingen, Sykehuset Levanger

Fysikalsk medisin og rehabilitering sengepost, Ålesund sjukehus​

Private institusjoner som har rehabiliteringstilbud

Henvisning til rehabilitering og habilitering

Rutiner for henvisning til privat rehabilitering og habilitering i spesialisthelsetjenesten er forskjellig, avhengig av hvor henvisningen kommer fra.
Rutiner for henvisning
Mann og gutt går tur på en skogsveg. Foto.
Sist oppdatert 07.07.2023