Koordinerende enheter i kommunene

Alle kommuner skal ha en koordinerende enhet der du kan få informasjon om habiliterings- og rehabiliteringstilbud, individuell plan og koordinator. Noen har også andre tilbud som Frisklivssentraler og Lærings- og mestringstilbud.

Frisklivssentraler (helsenorge.no)

Lærings- og mestringstilbud (helsenorge.no)

Hjelpetilbud i kommunene (helsenorge.no)

Koordinerende enheter:
Sist oppdatert 13.04.2023