Henvisning til rehabilitering og habilitering

Rutiner for henvisning til privat rehabilitering- og habilitering i spesialisthelsetjenesten er forskjellig, avhengig av hvem som henviser og hvor det skal henvises til. Henvisningsskjema er ikke nødvendig, men henvisningene skal inneholde punktene 1-8 i sjekklisten under.

Viktig å merke seg

Det er særlig viktig at henvisningen inneholder god informasjon om

  • hvordan pasientens diagnose og de plagene den gir påvirker pasientens funksjon i det daglige.
  • hva pasienten og fastlegen forventer å oppnå gjennom rehabiliteringstilbudet (målsetning).
  • hvilke tiltak som allerede er forsøkt og med hvilket resultat.
 
Vi oppfordrer både henvisere og pasienter til å se vår informasjonsfilm om henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. 

Hvem skal jeg sende henvisningen til?

Vi har ikke eget søknadsskjema ifm henvisning til rehabilitering og habilitering. Henvis pasienten elektronisk på samme måte som du oppretter og sender en elektronisk henvisning til øvrige tjenester ved helseforetaket. Benytt Henvisning 2.0. Henvisningen skal sendes til regional vurderingsenhet HMN via Norsk helsenett.  
Dersom elektronisk henvisning ikke kan benyttes, sendes henvisning til 
Regional vurderingsenhet for rehabilitering, Helse Nord-Trøndelag HF, Postboks 333, 7601 Levanger

Merknad vedrørende henvisning ifm fedme, avlastning/rekonvalesens, rus, postoperative rehabiliteringsopphold og arbeidsrettet rehabilitering

Fra poliklinikker i helseforetaket skal henvisninger gå til RVE for rettighetsvurdering.  

Fra poliklinikker i St.Olavs Hospital gjelder:
Benytt "Henvisning Somatisk" Søk opp HNT ADM Rehabilitering - RVE Regional vurderingsenhet HMN (REHR) ID 8800101304"

Fra poliklinikker i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal gjelder:
Benytt Viderehenvisning 2.0, velg sykehusenhet Levanger og send det elektronisk til postkassen "Henvisninger og søknader RVE".​

Merknad vedrørende henvisning ifm fedme, avlastning/rekonvalesens, rus og postoperative rehabiliteringsopphold

Informasjonstelefon for ReHabilitering

Landsdekkende tjeneste som gir informasjon om rehabiliterings- og habiliteringstjenester til pasienter, pårørende og helsepersonell. Telefontjenesten er områdestyrt, slik at du kommer til den regionale enheten i den regionen du ringer fra. Telefonnummer: 800 300 61 Telefontid: mandag - fredag klokka 09:00 - 15:00.
Mer om informasjonstelefon for ReHabilitering
På Informasjonstelefonen for rehabilitering vil du bli møtt av blide, hyggelige medarbeidere. Foto.

Relatert informasjon

Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på.

Enheten du klager på skal få mulighet til å vurdere din klage og gjøre om sin opprinnelige avgjørelse. Er de fortsatt uenige med deg, sender de klagen videre til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen).

Helse Nord-Trøndelag

St.Olavs (stolav.no)

Helse Møre og Romsdal (helse-mr.no)


Pasient- og brukerombudet kan bistå deg med å gi informasjon om dine rettigheter som pasient, gi deg råd og veiledning om generelle spørsmål om helsetjenester og informere deg om framgangsmåte ved søknad og klage. 
Sist oppdatert 04.03.2024