Barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning

Habilitering

Tilbudene er diagnoseuavhengig, men er vesentlig rettet mot pasienter i habiliteringstjenestens målgruppe, med medfødte eller ervervede nevrologiske sykdommer/tilstander.

Habiliteringen gis som individuelt tilpassede tilbud og/eller som gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging.

Private institusjoner som har habiliteringstilbud

Henvisning til rehabilitering og habilitering

Rutiner for henvisning til privat rehabilitering og habilitering i spesialisthelsetjenesten er forskjellig, avhengig av hvor henvisningen kommer fra.
Rutiner for henvisning
Mann og gutt går tur på en skogsveg. Foto.
Sist oppdatert 07.07.2023