Standardiserte pasientforløp og pakkeforløp

Det foregår et arbeid med å standardisere alle pasientbehandlinger i Helse Nord-Trøndelag. Nedenfor finner du en oversikt over alle ferdigstilte standardiserte pasientforløp. Form og språk er tilpasset helsepersonell, men pasienter, pårørende og andre kan også ha nytte av å lese beskrivelsen.

Utsnitt av den visuelle framstillingen av et standardisert pasientforløp.

Pasientinformasjon på hnt.no

På hnt.no kan du lese om forberedelser du må gjennomgå i forkant av en behandling/undersøkelse, beskrivelse av undersøkelsen/behandlingen du skal gjennomgå og om oppfølging i etterkant. Skrivearbeidet er under utarbeidelse - vi legger til nye tekster hver uke.
Les om hva som skjer før, under og etter din behandling
Lege smiler med øynene under munnbindet. Foto.

Forløpskoordinator ved pakkeforløp

Pakkeforløp skal bidra til at du får helhetlig hjelp uten at du må vente unødvendig. Forløpskoordinator sørger for kontinuitet i pakkeforløpet og er din kontaktperson på sykehuset.
Se oversikt over våre forløpskoordinatorer
Kvinne snakker i telefonen. Foto.
Sist oppdatert 26.06.2019