Forløpskoordinator ved pakkeforløp

Pakkeforløp skal bidra til at du får helhetlig hjelp uten at du må vente unødvendig. Forløpskoordinatoren din har ansvar for å sette opp dine timer og er din kontaktperson om praktiske spørsmål rundt utredningen, timer og lignende.

Pakkeforløp for psykisk helsevern og rus

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator barn og unge:
tlf. 74 09 89 55, man-tor kl. 08:00-15:30, fre kl. 07:30-15:00

Forløpskoordinator voksne:
tlf. 74 09 86 10, man-fre kl. 08:00-15:00

Høvdinggården, Steinkjer

Forløpskoordinator voksne:
tlf. 74 09 86 10, man-fre kl. 08:00-15:00

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator barn og unge:
tlf. 74 21 58 85, man-fre kl. 08:00-15:30

Forløpskoordinator voksne:
tlf. 74 21 57 49, man-fre kl. 08:00-15:30

DPS Kolvereid

Forløpskoordinator voksne:
tlf. 74 21 57 49, man-fre kl. 08:00-15:30

Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge

Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator barn og unge:
tlf. 74 09 89 55, man-tor kl. 08:00-15:30, fre kl. 07:30-15:00

Forløpskoordinator voksne:
tlf. 74 09 86 99, man-fre kl. 08:00-15:00

Høvdinggården, Steinkjer

Forløpskoordinator voksne:
tlf. 74 09 86 99, man-fre kl. 08:00-15:00

DPS Stjørdal

Forløpskoordinator voksne:
tlf. 74 84 90 81, man-fre kl. 08:00-15:00

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator barn og unge
tlf. 74 21 58 85, man-fre kl. 08:00-15:30

Forløpskoordinator voksne
tlf. 74 21 57 49, man-fre kl. 08:00-15:30

DPS Kolvereid

Forløpskoordinator voksne:
tlf. 74 21 57 49, man-fre kl. 08:00-15:30

Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator barn og unge:
tlf. 74 09 89 55, man-tor kl. 08:00-15:30, fre kl. 07:30-15:00

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator barn og unge:
tlf. 74 21 58 85, man-fre kl. 08:00-15:30

Pakkeforløp ved spiseforstyrrelser hos barn og unge

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator:
tlf. 74 09 86 06, man-fre kl. 08:00-15:00

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator:
tlf. 74 21 57 49, man-fre kl. 08:00-15:30

​Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling, TSB

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator TSB:
tlf. 74 09 86 06, man-fre kl. 08:00-15:00

Forløpskoordinator BUP/familieambulatoriet: 
tlf. 74 09 89 55 man-tor kl. 08:00-15:30, fre kl. 07:30-15:00

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator: tlf. 74 21 57 49, man-fre kl. 08:00-15:30​


Pakkeforløp for kreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator: tlf. 74 09 76 34

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator:

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator: 74 09 84 99

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator: 74 21 52 70

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av benmargskreft (myelomatose)

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator: tlf. 74 09 80 88

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator: tlf. 74 21 52 84

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av blærekreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator: tlf. 74 09 77 19, man-fre kl. 08:00-15:00.

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator: tlf. 74 21 52 84, man-fre kl. 08:00-15:00.

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av brystkreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator: tlf. 74 09 81 34 og 74 09 77 22

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator: tlf. 74 21 52 70 og 74 21 52 84

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av bukspyttkjertelkreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator: tlf. 74 09 78 06

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator: tlf. 74 21 58 06

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av eggstokkreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator: tlf. 74 09 77 19

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator: tlf. 74 21 52 84

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av føflekkreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator: tlf. 74 09 77 22 og 74 09 81 34

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator: tlf. 74 21 52 84 og 74 21 52 70

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av galleveiskreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator:

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator: 74 21 54 67

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av hjernekreft

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator: tlf. 74 21 57 25

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av hode- og halskreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator: tlf. 74 09 78 06

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av kreft hos barn

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator: tlf. 74 09 84 99

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator: tlf. 74 21 52 70

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av akutt leukemi

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator: tlf. 74 09 84 99

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator: tlf. 74 21 52 70

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator: tlf. 74 09 77 22 og 74 09 81 34

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator: tlf. 74 21 52 84 og 74 21 52 70

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av leverkreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator: tlf. 74 09 78 06

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator: tlf. 74 21 58 06

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av livmorhalskreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator: tlf. 74 09 78 06

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator: tlf. 74 21 58 06

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av livmorkreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator: tlf. 74 09 79 48

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator: tlf. 74 21 52 70

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av lungekreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator: tlf. 74 09 84 99

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator: tlf. 74 21 52 70

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av lymfekreft/lymfom

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator: tlf. 74 09 84 24

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator: tlf. 74 21 52 84

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator: tlf. 74 09 88 29

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator: tlf. 74 21 52 70

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av nevroendokrine svulster

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator: tlf. 74 09 80 88

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator: tlf. 74 21 52 84

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av nyrekreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator: tlf. 74 09 80 88

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator: tlf. 74 21 52 84

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av peniskreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator: tlf. 74 09 80 88

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator: tlf. 74 21 52 84

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av prostatakreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator: tlf. 74 09 77 19​

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator: tlf. 74 21 52 84

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av skjoldbruskkjertelkreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator: tlf. 74 09 77 22 og 74 09 81 34

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator: 74 21 52 84 og 74 21 52 70

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av spiserørs- og magesekkreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator: tlf. 74 09 80 88

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator: tlf. 74 21 52 84 

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av testikkelkreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator: tlf. 74 09 77 22 og 74 09 81 34

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator: tlf. 74 21 52 84 og 74 21 52 70

Les om hva som skjer før, under og etter behandling av tykk- og endetarmskreft

Sykehuset Levanger

Forløpskoordinator: tlf. 74 09 84 24

Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator: tlf. 74 21 52 84

Les om hva som skjer før, under og etter i diagnostisk pakkeforløp, kreft


Andre behandlinger

Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos

Forløpskoordinator: tlf. 74 09 73 58

Tuberkulose

Sist oppdatert 27.06.2023