Helhetlig pasientforløp fra hjem til hjem

Arbeidsgruppemøte 29.februar

Den 29. februar 2024 ble det gjennomført et arbeidsgruppemøte med 15 deltakere på tvers av aktørene i ø-hjelpsforløpet i pilotkommunene og sykehusene.

Publisert 13.06.2024
Sist oppdatert 19.06.2024
En gruppe mennesker som sitter ved et bord med bærbare datamaskiner

Foto: EY

Formålet var å analysere rotårsakene tilknyttet forbedringsmulighet 1 og 2, for deretter å kunne identifisere forbedringsområder.

Resultatet ble fire forbedringsområder som prosjektgruppen har jobbe videre med å konkretisere i mindre arbeidsmøter med relevante personer fra primær- og spesialisthelsetjenesten.

 

Fire forbedringsområder med tilhørende tiltak

 • Innføre NEWS2 som beslutningsstøtte i førstegangsvurderingen i akutte situasjoner.
 • Etablere en struktur for å bygge og vedlikeholde kompetanse på NEWS2 gjennom egne lokale ProAct-sertifiserte instruktører i kommunen.
 • Forbedre kommunikasjon og informasjonsdeling mellom aktørene ved å benytte ISBAR for å formidle NEWS2.

 • Kartlegge status/mangler på utstyr i pilotkommunene for å gjennomføre NEWS2
 • Innføre NEWS2-bager for å organisere og tilgjengeliggjøre pålitelig utstyr for å gjennomføre NEWS2
 • Etablere rutiner for kvalitetssikring av utstyret / NEWS2-bagene

 • Kartlegge de etablerte konfereringsmulighetene som finnes i dag og hvordan de fungerer
 • Gjøre de etablerte konfereringsmulighetene bedre kjent i kommunal helse- og omsorgstjenester
 • Undersøke muligheten for å ta i bruk videoutstyret, som allerede finnes på legekontor, for konferering av pasienter
 • Sikre at kommunal helse- og omsorgstjeneste har tilgang til kjernejournal

 • Innføre triagering for ulike pasientgrupper innenfor psykisk helse og rus
 • Skape en felles forståelse for kriterier for henvisning til psykisk helse og rus, og hvem som skal få et behandlingtilbud på hvilket nivå

Hva vil være fokuset fremover?

Fremover mot sommerferien vil fokuset være utprøving av tiltak i pilotkommunene Grong, Namsskogan, Lierne, Røyrvik, Snåsa, Steinkjer, Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger i perioden 15.mai – 31.august. Basert på resultatene av testen vil det den 15.september bli besluttet om tiltakene skal implementeres i alle kommunene i nordre Trøndelag og relevante klinikker i HNT.