Legeutvalget for kommune- og spesialisthelsetjenesten

Forbedringsforslag

Er du lege og har forslag til forbedringer i måten vi samhandler på mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten? Da ønsker vi å høre fra deg!

God kontakt mellom lege og pasient. Foto.

Forbedringsforslag​

Legeutvalget har opprettet en e-postadresse for innmelding av uhensiktsmessige måter vi samhandler på mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i dag, og forslag til forbedringer. 

Vi ønsker melding om hendelser og utfordringer som er gjentakende, og på tvers av avdelinger, kommuner og legekontor. Mange utfordringer omkring arbeidsfordeling, pasientflyt, pasientinformasjon og henvisninger/epikriser må løses på systemnivå. Eksempler fra klinisk hverdag kan selvfølgelig brukes, så lenge tauhetsplikten overholdes. E-postadressen skal ikke benyttes til å sende opplysninger som kan identifisere pasienter.

Send ditt forbedringsforslag til legesamarbeid@hnt.no

Samhandlingsavvik med pasientopplysninger

Samhandlingsavvik med pasientopplysninger skal fortsatt meldes på skjema. Samhandlingsavvik gir muligheter for statistikk og detaljert oppfølging av den enkelte hendelse.

Meld samhandlingsavvik med pasientopplysningerSist oppdatert 28.06.2023