Helsefellesskapets logo. Grafikk.

Kontaktinformasjon til kreftkoordinatorer

Kreftomsorg i kommunene

Kreftkoordinator er et frivillig og gratis kommunalt tilbud til de som har eller har hatt kreftsykdom og deres pårørende. Kreftkoordinatorens viktigste oppgaver er å være en støttespiller i en vanskelig og sårbar tid, veilede til ulike tjenester, være bindeledd mellom sykehus og kommune og å bidra til at pasient og pårørende mestrer hverdagen best mulig. Nedenfor finner du kontaktinformasjon for de kommunene som har et slikt tilbud.

 

Flata​nger (benytter tjenester av Namsos kommune ved behov)

Barn og unge i familien?

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer.
Les mer om barn som pårørende
Tre barn. Foto.
Sist oppdatert 21.02.2023