Klinikk for psykisk helsevern og rus

Nytt behandlingstilbud for angst- og tvangslidelser

Aktuelle pasienter kan nå henvises til behandlingstilbudet "Fire dagers behandling for angst- og tvangslidelser (OCD)" . Behandlingsformen har vist seg svært virksom. Pasienter som ønsker og er aktuelle for 4-dagers behandling kan henvises av fastlege.

Publisert 23.04.2024

The Bergen 4-day Treatment (B4DT) er en konsentrert eksponeringsbehandling for tvangslidelser, men er også tilpasset til bruk for andre psykiske lidelser, slik som panikklidelse og sosial angstlidelse. 

4-dagersbehandlingen har vist seg å være svært virksom. Ved oppfølging etter 1 uke har 90% opplevd en klar bedring, og fire år etter behandlingen er nesten 70 % kvitt lidelsen. (helse-bergen.no) Behandlingen er svært godt likt av pasientene og de fleste som starter, gjennomfører. 

Les mer om tilbudet her: Fire dagers behandling for angstlidelser og tvangslidelser (OCD)