Behandling, B4DT

Fire dagers behandling for angstlidelser og tvangslidelser (OCD)

The Bergen 4-day Treatment (B4DT) er en konsentrert eksponeringsbehandling for tvangslidelser, men er også tilpasset til bruk for andre psykiske lidelser, slik som panikklidelse og sosial angstlidelse. Behandlingen går over fire dager og har svært gode resultater.
4-dagersbehandlingen har vist seg å være svært virksom. Ved oppfølging etter 1 uke har 90% opplevd en klar bedring, og fire år etter behandlingen er nesten 70 % kvitt lidelsen. (helse-bergen.no) Behandlingen er svært godt likt av pasientene og de fleste som starter, gjennomfører. 

B4DT bygger på kjente behandlingsprinsipper, men der behandlingen tidligere ble delt opp i 45 minutters sesjoner og spredd over flere måneder, gis B4DT i løpet av fire påfølgende dager i grupper på tre til seks pasienter og tilsvarende antall behandlere.

Henvisning og vurdering

Pasienter som ønsker og er aktuelle for 4-dagers behandling kan henvises av fastlege eller annet henvisende helsepersonell.

Henvisning bør beskrive:
   
  • Info om varighet av lidelsen.
  • Aktuell tematikk for angstplagene.
  • I hvilken grad de påvirker funksjonsnivå og daglig tidsbruk.
   


   

Før

Før du starter opp, må du selv ha tatt et valg om å bli kvitt lidelsen og å gå fullt inn for dette. I seg selv kan dette være krevende, og vi bruker derfor tid før oppstart både på å kartlegge lidelsen din, og å sikre at du har fått nok informasjon om hva behandlingen innebærer. Dersom vi tenker at denne behandlingen kan være nyttig for deg, og du ønsker å ta imot tilbudet, må du sette av de fire dagene og gi behandlingen full oppmerksomhet.
Behandlingen må være skreddersydd for deg og din lidelse. Derfor er det viktig med god utredning og diagnostisering før du får tilbud om behandlingen.

Under

Behandlingen kombinerer de beste elementene fra individuell behandling med den drahjelp en får ved å jobbe side ved side med andre som går gjennom den samme snuoperasjonen. Når pasientene blir bedt om å bruke maks fem ord på å beskrive behandlingen sier de gjerne ting som «hardt arbeid»; «krevende»; «berg-og-dal-bane» og når de blir bedt om å beskrive resultatet sier de ofte: «magisk»; «forandret livet» «de viktigste dagene noensinne». Siste dag av gruppen lages det også en plan for for å hjelpe deg med å få endringen fra 4-dagers behandlingen til å bli en del av hverdagen.

Etter

Allerede før du starter opp, planlegger vi oppfølgingen. Denne deles mellom den klinikken der du har fått behandling, og Klinikk for 4-dagers behandling ved Haukeland Universitetssykehus. Klinikken der du har fått behandling vil gi deg en oppfølgingstime tre måneder etter gruppen. Det er også denne klinikken du skal kontakte dersom det er noe som oppstår.

4-dagers behandlingen innebærer at du 10 dager etter gruppen får en samtale med en av oss på Klinikk for 4-dagers behandling i Helse Bergen. Vi vil ringe deg opp for å høre hvordan det går med deg, og vil gi deg skreddersydde råd om hvordan du skal sikre at endringen holder seg. Dette vil vi gjenta etter tre måneder. De tre første ukene etter gruppen vil du også daglig registrere på nett hvordan du jobber med endringen. Vi samarbeider tett med din lokale klinikk, og de vil få tilbakemelding fra oss om hvordan det går.

For at du skal få denne viktige oppfølgingen som er en integrert del av 4-dagers behandlingen, sekundær-henvises du allerede før oppstart til Klinikk for 4-dagers behandling, og før du starter i gruppe, svarer du på en del spørsmål om plager knyttet til lidelsen din.

Kontakt

Sykehuset Levanger Allmennpsykiatri poliklinikk, Sykehuset Levanger

Kontakt Allmennpsykiatri poliklinikk, Sykehuset Levanger
Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger

En hvit bygning med et skilt foran seg

Sannangata

Sannangata 3

7713 Steinkjer

Praktisk informasjon

Gunhild Hammer
Telefon: 74 09 46 87
E-post: Gunhild.Hammer@helse-nordtrondelag.no​

Du kan koble deg til og surfe gratis på nettverket GjestenettHMN. Passord bestiller du i nettleseren, og får tilsendt på sms. Det trådløse nettverket har dekning de fleste steder på sykehuset.

​Ønsker du kontakt med sykehusetpresten kan personalet på avdelingen formidle dette.

Preste- og samtaletjenesten, Sykehuset Levanger

Diagram


​​​​Narvesen drifter kiosk på dagtid, samt mat- og drikketilbud via automater utenfor åpningstid. Kiosktilbudet inkluderer salg av blomster.​

Åpningstider
Mandag til fredag: 07:30 - 20:00
Lørdag: 08:30 - 19:00
Søndag: 12:00 - 19:00

Du kommer til Sykehuset Levanger med rutegående buss eller tog. Buss stanser ved Sykehusets hovedinngang. Tog stanser ved Levanger Stasjon, cirka 1 kilometer fra Sykehuset Levanger. Det er togstasjon på Trondheim Lufthavn Værnes. Togturen mellom flyplassen og Sykehuset Levanger tar ca. 50 minutter.

atb.no

vy.no

SAS.no

Norwegian.no

Widerøe.no

Levanger Taxi har telefonnummer 74 08 14 00.

Det er begrenset med parkeringsplasser ved sykehuset. Vi anbefaler derfor at besøkende reiser kollektivt. Buss stopper like ved hovedinngangen.

Kommer du med bil, er det parkeringsmuligheter på flere parkeringsplasser på sykehusområdet. For våre blodgivere er det gratis parkering på avsatte plasser. Alle øvrige plasser er betalingsplasser. Du kan betale kontant, med bankkort eller easy:park app på mobiltelefon. Informasjon om dette finner du på parkeringsautomatene.

Vi anbefaler ikke bruk av egen bil ved innleggelse, dagkirurgi eller annen poliklinisk operasjon. Behandling og medisinering kan føre til at bilkjøring må unngås.


Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. 

Pasientr​eiser


​Det er ikke tillatt å røyke inne i sykehusbyggene. Du kan røyke på anviste steder i nærheten av hovedinngangen.

Ønsker du nikotintyggegummi eller nikotinplaster ved innleggelsen på sykehuset? Ta kontakt med personalet når du er kommet på avdelingen, så får du hjelp.

På sykehusapoteket får du kjøpt medisiner, sykepleieartikler og andre apotekvarer, og råd og veiledning om bruk av legemidler og utstyr. Sykehusapoteket ligger på bakkeplan til høyre fra hovedinngangen.​

For åpningstider og kontaktinformasjon, se sykehusapotekets hjemmeside

Sykehuskafeen er åpen for alle. 

Sykehuskafeen finner du i 1.etasje.

Åpningstider

Hverdager: 07:30 - 16:30
Helg/helligdager: 09:00 - 15:00
Åpningstider kan avvike ved lavaktivitetsperioder.
 
Middag serveres fra klokka 12:00 alle dager.

Bruk av mobiltelefon er tillatt på sykehuset. Vennligst sett mobilen på lydløs og ta hensyn til andre pasienter.​