Helsefellesskapets logo. Grafikk.

Helsefellesskapet nordre Trøndelag

Fagråd for pasientsamarbeid

Hensikten med fagrådets arbeid er å bidra til å sikre gode helhetlige pasientforløp, med særlig vekt på overgang mellom sykehus og kommune. Målgruppen er alle aldersgrupper uavhengig av diagnoser, og med særlig fokus på pasienter / brukere med komplekse og/eller langvarige og koordinerte tjenester.

Møter 2022

    ​​              Sist oppdatert 21.03.2024