Helsefellesskapets logo. Grafikk.

Helsefellesskapet nordre Trøndelag

Fagråd

Målet for fagrådene er at pasienten skal oppleve helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester.

Sist oppdatert 23.01.2024