Helsefellesskapets logo. Grafikk.

Helsefellesskapet nordre Trøndelag

Fagråd for helseberedskap og akuttmedisinsk kjede

​Formålet er å opprettholde og styrke den totale helseberedskap som partene skal bidra til og opprettholde og styrke kvaliteten på sammenhengende i den akuttmedisinske kjeden. Hovedfokus for fagrådet er retningslinje 6.​

Mandat

Mandat - Fagråd for helseberedskap og akuttmedisinsk kjede (PDF) 

Medlemmer

Oversikt over medlemmer i alle fagråd i Helsefellesskapet i nordre Trøndelag  2024-25 

Møter

2024

2024.01.25 Møtereferat Fagråd - Helseberedskap og den akuttmedisinske kjede (pdf)

2023

2022

Dokumenter
Sist oppdatert 26.02.2024