Fagkurs

Praktisk kurs i formidling

Praktisk kurs i formidling er et dagskurs for helsepersonell som underviser pasienter/brukere og pårørende, eller underviser og informerer kollegaer.

Passert
24.
mai
2023
  1. 24. mai 2023, 08:30 - 16:00
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 24. mai 2023, 08:30 - 16:00

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Spesialitet

Veiledning

Arrangør

Hvorfor delta på kurs

Kurset passer for deg som vil vli bedre på å formidle. Hensikten er at du skal få videreutvikle deg som underviser og bli tryggere i en formidlingsrolle. Her får du praktisk trening i å presentere, tips og råd.

Kurset passer for fagpersoner og helsepersonell og for alle som arbeider utadrettet mot pasienter, pårørende og andre fagpersoner.

Om kurset

Kurset starter med en teoridel. Hoveddelene av kurset består av dialogøving og det å selv holde en presentasjon, se andre holde presentasjoner, se seg selv filmet på mobilkamera, samt få og gi tilbakemeldinger. Tidligere hadde dette kurset tittelen Kurs i presentasjonsteknikk.

Forberedelser

Du som deltaker må i forkant av kurset forberede en kort presentasjon med selvvalgt tema og presentasjonsform. Temaet kan for eksempel være noe fra arbeidsplassen din eller en presentasjon om en fritidsaktivitet. Det er hvordan du presenterer temaet som er hovedfokuset. Mer informasjon om dette vil du få ved påmelding.

Det blir lagt opp til en uhøytidelig, spennende, krevende og morsom læringsopplevelse. Fokus i kurset er kommunikasjon mellom mennesker i en undervisningssituasjon, og det vil ikke bli lagt stor vekt på tekniske hjelpemidler. Ved behov kan man utvikle egne kurs med tanke på digital informasjon dersom interessen er stor.

Kursleder er rådgiver Camilla Kleppe Eidså, regional ressurs for pasient- og pårørendeopplæring Helse Midt-Norge. 

«Dette var mye morsommere enn jeg trodde» (tidligere deltaker). 
«Den praktiske delen var viktig for å bli mer kjent med seg selv og sin måte å presentere på, samt se andre i samme situasjoner for å forstå forskjellen på oss fagpersoner» (tidligere deltaker på formidlingskurs ved UNN). 

Program

08:30 - 08:50

Velkommen. Introduksjon av kursledere og deltakere. Forventninger til kurset. 

08:50 - 09:50

Teori (tips til hvordan forberede og gjennomføre en presentasjon, presentasjonsteknikk, dialog, historiefortelling).

09:50 - 10:00

Pause

10:00 - 11:30

Dialogøving

11:30 - 12:15

Lunsj

12:15 - 13:45

Presentasjoner fra deltakere

13:45 - 14:00

Pause

14:00 - 15:30

Presentasjoner fra deltakere fortsetter

15:30 - 16:00

Avslutning og evaluering

Påmelding

Vi legger vekt på å skape en trygg ramme for å holde sin presentasjon. Det er derfor lagt opp til at kurset ikke har for mange deltakere, maksimum 10 deltakere på hvert kurs.

Påmelding: Læringsportalen (kurs.helse-midt.no)

Kostnader og lunsj

Kurset er gratis. Det blir servert kaffe, te og litt frukt. Deltakere dekker selv lunsj (ta med matpakke eller kjøp i kantine).

Godkjent som meritterende kurs

Kurset er godkjent av Norsk Fysioterapeutforbund med 6 timer. Kurset kan, sammen med mastergrad, benyttes i spesialistutdanning og ved fornyelse av relevant spesialistutdanning.

Kurset søkes inn som godkjent av Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Kontakt

Andre datoer

  1. Passert