Utlevering av forskningsdata

Helse Nord-Trøndelag forvalter mye data. Deler av dataene brukes for eksempel til helsefremmende forskning og kvalitetsarbeid. All utlevering av forskningsdata skjer i tråd med norsk lovverk og godkjente interne prosedyrer, og personvern står i fokus.

Hvem kan søke om utlevering av forskningsdata

Hvem kan søke
Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon

Hvordan søke tilgang til forskningsdata

Hvordan søke tilgang til forskningsdata
Diagram
Sist oppdatert 24.05.2024