Forskning på tvangspreget trening hos kvinnelige pasienter med spiseforstyrrelser

Tvangspreget trening er vanlig hos pasienter med spiseforstyrrelser. Det sunne og positive kan utvikle seg til et problem. For å få bedre forståelse for hva pasientene strever med, er det ved Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF) utviklet et eget spørreskjema (Exercise and Eating Disorders, EED).

Barnesko på vei over en gressplen. Foto.
Foto: colurbox.com
I studien ønsket vi å undersøke hvor gode egenskaper EED-skjemaet har. Blant annet om det skiller mellom pasienter og en kontrollgruppe, hvilke utsagn som gir informasjon om samme tema, og om en kan si noe om alvorlighetsgrad som en hjelp i det kliniske arbeidet med pasientene. 244 kvinnelige pasienter ble sammenlignet med 205 kvinnelige elever og studenter.
 
 
Resultatene viste at EED skjemaet har gode egenskaper, og at det gir informasjon om fire underområder: 
1) Tvangspreget trening
2) Frisk og positiv trening
3) Bevissthet om kroppslige signal
4) Trening for vekt og utseende. 
 
Økende skårer på EED skjemaet tyder på mer problem med trening, noe som igjen viser sammenheng med mer problem med spiseforstyrrelse.
 
Oppsummert kan en si at EED skjemaet gir informasjon som kan nyttig i behandling av pasienter med spiseforstyrrelser
 
Kontaktperson: Marit Danielsen
 
Originaltittel: Validation of the Exercise and Eating Disorders Questionnaire.
Publisert i: International Journal of Eating Disorders. 2015. DOI: 10.1002/eat.22393
Sist oppdatert 12.03.2018