Undersøkelse

Senfølgeklinikk Covid-19

Utredningstilbud til pasienter som sliter med komplekse og sammensatte senplager etter gjennomgått Covid-19. For å få tilbud om utredning hos oss, må plagene ha vart i mer enn 12 uker etter symptomdebut. Behandlingstilbud i kommunen bør også være utprøvd.

Flere som har gjennomgått Covid-19 sykdom opplever plager som utmattelse, muskelsvakhet, pustevansker, kognitive problemer eller bekymring/angst. Dette kan komme både etter milde og alvorlige forløp av Covid-19. For noen påvirker symptomene livskvaliteten i betydelig grad. 

Pasienter som sliter med komplekse og sammensatte plager i mer enn 12 uker etter symptomdebut, kan få tilbud ved Senfølgeklinikk Covid-19. Det er verd å merke seg at mange kommuner har gode tilbud, for eksempel gjennom frisklivstiltak. Dette bør være prøvd før henvisning til spesialisthelsetjenesten.

Målgruppe

 • Pasienter med vedvarende, komplekse og sammensatte symptom etter Covid-19, der symptomene har vart i mer enn 12 uker. Henvisning på tidligere tidspunkt kan vurderes ved uttalte symptomer eller stor funksjonsnedsettelse.
 • Pasienter med behov for spesialisert tilbud utover det som de lokale helseforetakene tilbyr.
 • Pasienter hvor senplager etter Covid-19 medfører at pasienten ikke kan være i arbeid eller utdanning, og med et klart redusert aktivitets- og deltagelsesnivå sammenliknet med før Covid-19.
 • Tilbudet ved poliklinisk senfølgeklinikk gjelder for voksne.

Henvisning og vurdering

Både primær- og spesialisthelsetjenesten kan henvise deg til Senfølgeklinikken.

Det skal ikke foreligge andre, mer sannsynlige diagnoser som kan forklare symptomene. Det er viktig at akuttmedisinske forhold er avklart/utelukket.

Vi ønsker at pasienten er utredet med bildediagnostikk, evt. spirometri, oksymetri, EKG og blodprøvestatus (eksempelvis CRP, LPK, ferritin, Hb, stoffskifte, glukose, keratinin, elektrolytter og vitaminer).

Henvisningen skal inneholde:

 • Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer
 • Legens navn, adresse og telefonnummer
 • Familiære/sosiale forhold
 • Tidligere sykdommer
 • Aktuell sykehistorie (debut Covid-19, når plagene oppstod, utvikling av disse, og hvordan den daglige funksjonen er påvirket).
 • Resultat av supplerende undersøkelser, kort oppsummering av eventuelle spesialistvurderinger og behandlingsforsøk for aktuelle plager.

Henvisningen sendes til:

Sykehuset Levanger
Poliklinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering
Senfølgeklinikken Covid-19
Postboks 333
7600 Levanger

Før

Dersom vi vurderer at det er hensiktsmessig, vil du få tilsendt et kartleggingsskjema av din problemstilling sammen med innkalling til time. Det er frivillig om du fyller det ut. Dersom du fyller det ut, ber vi om at du tar det med til timen din.

Under

Første time ønsker vi at du møter fysisk hos oss. Senere kan digital oppfølging være aktuelt. 

Du blir vurdert av legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Avhengig av problemstilling vil første konsultasjon skje tverrfaglig sammen med fysioterapeut og/eller nevropsykolog. Det gjøres en vurdering av din helsetilstand og avgjøres sammen med deg hvordan du skal følges opp videre.

Etter kartlegging er det fire muligheter:

 1. Hvis det er uavklarte spørsmål rundt diagnostikk eller enkelte organer, vil du bli henvist til relevant undersøkelse. Ved behov får du tilbud om ny time ved vår poliklinikk.
 2. Hvis det er behov for videre oppfølging eller kartlegging hos lege eller annen faggruppe i det tverrfaglige team ved vår poliklinikk, blir du henvist til dette.
 3. Hvis vi vurderer at du kan ha nytte av spesialisert rehabiliteringsopphold ved en av de private rehabiliteringsinstitusjonene, vil du få tilbud om å bli henvist dit.
 4. Det kan også være aktuelt med videre oppfølging lokalt.

Etter

Når du er ferdig utredet vil vi i samarbeid med deg lage en plan for videre behandling. Dette kan foregå ved sykehus, privat rehabiliteringsinstitusjon eller i din hjemkommune.

Vi sender kopi av det polikliniske notatet både til deg, den som henviste deg og eventuelt din fastlege.

Kontakt

Sykehuset Levanger Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Kontakt Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Oppmøtested

Innsjekking på automat ved hovedinngangen. 
Poliklinikken er lokalisert i underetasjen i hovedbygget - samme etasje som hovedinngangen.

Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger

Praktisk informasjon

Du kan koble deg til og surfe gratis på nettverket GjestenettHMN. Passord bestiller du i nettleseren, og får tilsendt på sms. Det trådløse nettverket har dekning de fleste steder på sykehuset.

​Ønsker du kontakt med sykehusetpresten kan personalet på avdelingen formidle dette.

Preste- og samtaletjenesten, Sykehuset Levanger

Diagram


​​​​Narvesen drifter kiosk på dagtid, samt mat- og drikketilbud via automater utenfor åpningstid. Kiosktilbudet inkluderer salg av blomster.​

Åpningstider
Mandag til fredag: 07:30 - 20:00
Lørdag: 08:30 - 19:00
Søndag: 12:00 - 19:00

Du kommer til Sykehuset Levanger med rutegående buss eller tog. Buss stanser ved Sykehusets hovedinngang. Tog stanser ved Levanger Stasjon, cirka 1 kilometer fra Sykehuset Levanger. Det er togstasjon på Trondheim Lufthavn Værnes. Togturen mellom flyplassen og Sykehuset Levanger tar ca. 50 minutter.

atb.no

vy.no

SAS.no

Norwegian.no

Widerøe.no

Levanger Taxi har telefonnummer 74 08 14 00.

Det er begrenset med parkeringsplasser ved sykehuset. Vi anbefaler derfor at besøkende reiser kollektivt. Buss stopper like ved hovedinngangen.

Kommer du med bil, er det parkeringsmuligheter på flere parkeringsplasser på sykehusområdet. For våre blodgivere er det gratis parkering på avsatte plasser. Alle øvrige plasser er betalingsplasser. Du kan betale kontant, med bankkort eller easy:park app på mobiltelefon. Informasjon om dette finner du på parkeringsautomatene.

Vi anbefaler ikke bruk av egen bil ved innleggelse, dagkirurgi eller annen poliklinisk operasjon. Behandling og medisinering kan føre til at bilkjøring må unngås.


Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. 

Pasientr​eiser


​Det er ikke tillatt å røyke inne i sykehusbyggene. Du kan røyke på anviste steder i nærheten av hovedinngangen.

Ønsker du nikotintyggegummi eller nikotinplaster ved innleggelsen på sykehuset? Ta kontakt med personalet når du er kommet på avdelingen, så får du hjelp.

På sykehusapoteket får du kjøpt medisiner, sykepleieartikler og andre apotekvarer, og råd og veiledning om bruk av legemidler og utstyr. Sykehusapoteket ligger på bakkeplan til høyre fra hovedinngangen.​

For åpningstider og kontaktinformasjon, se sykehusapotekets hjemmeside

Sykehuskafeen er åpen for alle. 

Sykehuskafeen finner du i 1.etasje.

Åpningstider

Hverdager: 07:30 - 16:30
Helg/helligdager: 09:00 - 15:00
Åpningstider kan avvike ved lavaktivitetsperioder.
 
Middag serveres fra klokka 12:00 alle dager.

Bruk av mobiltelefon er tillatt på sykehuset. Vennligst sett mobilen på lydløs og ta hensyn til andre pasienter.​