Behandling

Rusavhengighet - døgnbehandling, Sykehuset Levanger

Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) omfatter tilbud om døgnbehandling. Avdeling for rus og avhengighet seksjon døgn ved Sykehuset Levanger har i alt 14 sengeplasser for utredning og behandling. Tilbudet gjelder for voksne fra 18 år, unntaksvis yngre aldersgrupper. Hovedhensikt med innleggelsen er bred utredning av ruslidelse, eventuell psykisk lidelse, samt somatiske komplikasjoner. Innleggelsen har vanligvis ca. 6 ukers varighet.

Henvisning og vurdering

Henvisninger til rusbehandling sendes til:

Helse Nord-Trøndelag
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Postboks 333
7601 Levanger

Før

For at en døgninnleggelse skal gi best mulig resultat, er det viktig med godt forarbeid. Forarbeidet består i å avklare flere forhold relatert til din situasjon slik at vi er best mulig kjent med den før vi møtes. Dersom du allerede har lokal oppfølging, er det viktig at det blir knyttet kontakt mellom oss og ditt lokale hjelpeapparat.

Det er ansatt egen samhandlingskoordinator som sammen med eventuell poliklinisk behandler m. fl. har hovedansvar for å tilrettelegge oppstart i døgnavdeling. Ved behov vil det bestilles avrusningsopphold ved egnet avrusningsenhet før innleggelse. Ved oppstart i behandling skal pasienten være rusfri.

Under

Under en døgninnleggelse bor du på behandlingsstedet. Tilbudet vårt består av individuelle samtaler og deltakelse i grupper. Vi tilrettelegger behandlingen ut fra dine behov. Det vil være ansvarlig behandlingspersonale tilgjengelig gjennom hele døgnet.

Miljøterapien skal være preget av fokus på mestring og ressurser. Personalgruppen er tverrfaglig og består av spesialsykepleiere, vernepleier, sosionom og andre med høgskoleutdanning. I tillegg er det ansatt psykolog og lege. 

Utredning og behandling ved avdelingen

Seksjonen gir et individuelt tilpasset tilbud til hver enkelt pasient. Utredningen og behandlingen inneholder individuelle samtaler med psykolog og lege, tett oppfølging av miljøterapeut og deltakelse i gruppetilbud.
Pasientene er i aktivitet det meste av dagen, dette gjennom gruppebehandling, undervisning samt fysisk og kreativ aktivitet. Vår oppgave er å motivere for endring og samtidig involvere pasienten i sin egen behandling. Pasienten har et behandlingsteam under innleggelsen og det utarbeides en individuell behandlingsplan.

Individuell plan og ansvarsgruppe

Innleggelsen utgjør ofte et av flere ledd i den enkeltes behandlingsforløp. Vi vektlegger det å planlegge tiden etter utskrivelse best mulig.

Vi ønsker et tett samarbeid med pårørende og andre samarbeidsinstanser. Individuell plan og ansvarsgruppe brukes som viktige verktøy for å skape en helhetlig og trygg oppfølging gjennom hele behandlingsforløpet.

Pårørende og nettverk

Vi vet at det ofte er flere mennesker som berøres når en person utvikler en ruslidelse. Det kan være vanskelig å vite hva pårørende kan gjøre, og hvordan få den hjelpen de trenger. Vi kan gi pårørende generell informasjon og støtte, samt bidra til å finne gode støttespillere videre i prosessen.

Vi bidrar også med støtte og informasjon til barn og unge som er pårørende. Vi har egen barneansvarlig i seksjonen.

Etter

Etter utskrivelse overtar det lokale hjelpeapparatet, ofte kombinert med poliklinisk oppfølging fra en av våre ansatte i poliklinisk seksjon. Noen vil ha behov for henvisning til videre behandling annet sted, dette vil behandlingsansvarlig hjelpe til med før avslutning.

Ved utskrivelse mottar pasienten og henviser en epikrise som er en oppsummering av oppholdet og en anbefaling av videre tiltak.

Kontakt

Sykehuset Levanger Rus og avhengighet (ARA), Sykehuset Levanger

Kontakt Rus og avhengighet (ARA), Sykehuset Levanger
Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger

Transport

Torunn Aurstad
Telefon: 74 09 86 39
E-post: Torunn.Aurstad@helse-nordtrondelag.no

Poliklinikk:
​Rune Ingebrigtsen
Telefon: 70 09 86 36
E-post: Rune.Ingebrigtsen@helse-nordtrondelag.no

Døgn:
Vibeke Veie-Rosvoll
Telefon: 74 09 79 04
E-post: Vibeke,Veie.Rosvoll@helse-nordtrondelag.no

Praktisk informasjon

Du kan koble deg til og surfe gratis på nettverket GjestenettHMN. Passord bestiller du i nettleseren, og får tilsendt på sms. Det trådløse nettverket har dekning de fleste steder på sykehuset.

​Ønsker du kontakt med sykehusetpresten kan personalet på avdelingen formidle dette.

Preste- og samtaletjenesten, Sykehuset Levanger

Diagram


​​​​Narvesen drifter kiosk på dagtid, samt mat- og drikketilbud via automater utenfor åpningstid. Kiosktilbudet inkluderer salg av blomster.​

Åpningstider
Mandag til fredag: 07:30 - 20:00
Lørdag: 08:30 - 19:00
Søndag: 12:00 - 19:00

Du kommer til Sykehuset Levanger med rutegående buss eller tog. Buss stanser ved Sykehusets hovedinngang. Tog stanser ved Levanger Stasjon, cirka 1 kilometer fra Sykehuset Levanger. Det er togstasjon på Trondheim Lufthavn Værnes. Togturen mellom flyplassen og Sykehuset Levanger tar ca. 50 minutter.

atb.no

vy.no

SAS.no

Norwegian.no

Widerøe.no

Levanger Taxi har telefonnummer 74 08 14 00.

Det er begrenset med parkeringsplasser ved sykehuset. Vi anbefaler derfor at besøkende reiser kollektivt. Buss stopper like ved hovedinngangen.

Kommer du med bil, er det parkeringsmuligheter på flere parkeringsplasser på sykehusområdet. For våre blodgivere er det gratis parkering på avsatte plasser. Alle øvrige plasser er betalingsplasser. Du kan betale kontant, med bankkort eller easy:park app på mobiltelefon. Informasjon om dette finner du på parkeringsautomatene.

Vi anbefaler ikke bruk av egen bil ved innleggelse, dagkirurgi eller annen poliklinisk operasjon. Behandling og medisinering kan føre til at bilkjøring må unngås.


Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. 

Pasientr​eiser


​Det er ikke tillatt å røyke inne i sykehusbyggene. Du kan røyke på anviste steder i nærheten av hovedinngangen.

Ønsker du nikotintyggegummi eller nikotinplaster ved innleggelsen på sykehuset? Ta kontakt med personalet når du er kommet på avdelingen, så får du hjelp.

På sykehusapoteket får du kjøpt medisiner, sykepleieartikler og andre apotekvarer, og råd og veiledning om bruk av legemidler og utstyr. Sykehusapoteket ligger på bakkeplan til høyre fra hovedinngangen.​

For åpningstider og kontaktinformasjon, se sykehusapotekets hjemmeside

Sykehuskafeen er åpen for alle. 

Sykehuskafeen finner du i 1.etasje.

Åpningstider

Hverdager: 07:30 - 16:30
Helg/helligdager: 09:00 - 15:00
Åpningstider kan avvike ved lavaktivitetsperioder.
 
Middag serveres fra klokka 12:00 alle dager.

Bruk av mobiltelefon er tillatt på sykehuset. Vennligst sett mobilen på lydløs og ta hensyn til andre pasienter.​