Behandling

PORS - Pasientstyrt oppfølging ved revmatisk sykdom

Pasientstyrt oppfølging ved revmatisk sykdom (PORS) gjelder for deg som er utredet og har startet behandling for artrittsykdom. For å bli inkludert i PORS må sykdommen din være i stabil og rolig fase, slik at du ikke lengre trenger å komme til rutinekontroller ved revmatologisk avdeling. Behandlingsprogrammet innebærer et samarbeid mellom deg, fastlegen din og revmatologisk avdeling. Som bruker av PORS programmet skal du i utgangspunktet ikke lenger ha regelmessige rutinekontroller hos oss.

Vi ønsker at du kontakter oss dersom:

  • Du er kvinne og planlegger svangerskap. Ta gjerne kontakt minst 6 mnd før du vil prøve å bli gravid i tilfelle det må gjøres endringer i medisinene
  • Du har blitt gravid
  • Du lurer på om du kan bruke mindre medisiner mot leddsykdommen
  • Du opplever bivirkninger av medisinene, inkludert om du får hyppige infeksjoner
  • Du får nye episoder med hovne ledd
  • Du opplever forverret leddsmerte over tid, uten at det kan knyttes til at du har økt eller redusert aktivitetsnivået

Om sykdommen din skulle forverre seg i en lengre periode eller mer varig, vil vi tilby deg tettere oppfølging på poliklinikken.

 

Behandling

Din faste medisinske kontakt vil være fastlegen. Dersom du eller din fastlege mener det er behov for time til revmatolog på sykehuset, kan du (eller din fastlege) ringe vår sykepleietelefon på  74 09 87 51 på hverdager i tidsrommet 09:00 - 11:30. Det samme gjelder dersom du har behov for å fornye resept på spesialmedisin for revmatisk sykdom som fastlegen ikke kan skrive ut. Fastlegen skal skrive ut alle resepter utenom biologiske DMARD-preparater som må foreskrives av revmatolog.

Har du time på Revmatologisk poliklinikk?

Dersom du har behov for time på Revmatologisk poliklinikk må du ha med 

  • oppdatert medisinliste
  • DMARD-skjemaet (blodprøveskjemaet) med svar på de siste blodprøvene fra din fastlege 
  • svar på eventuelle nye røntgen- eller MR-bilder tatt etter din siste kontroll på poliklinikken

Oppfølging

Det er viktig at du fortsetter å ha regelmessig kontakt hos fastlegen din. Du må selv ta kontakt med legekontoret for å avtale tid for blodprøvetaking og legetime.  

Hos fastlagen skal du ta blodprøvene som er nødvendig for medisinene du bruker. Dette gjøres vanligvis 2-4 ganger i året. Vi anbefaler i tillegg en årlig kontrolltime.

Fastlegen vil vurdere risiko for hjertesykdom og beinskjørhet (fastlegen vil bestemme hvor ofte det er nødvendig ut fra hvor høy risiko du har). Det er fastlegen du kontakter dersom du får nye plager som ikke skyldes leddsykdommen. Vi anbefaler at du følger Folkehelseinstituttets anbefaling for vaksiner, nå vil det si at alle som bruker immundempende behandling og/eller er 65 år eller eldre bør ta årlig korona- og influensavaksine og vaksine mot pneumokokker hvert 6. år.

Dersom du er i tvil om du må ha time på sykehuset, kan du gjerne diskutere det med din fastlege først.

 

Kontakt

Sykehuset Levanger Revmatologi, Sykehuset Levanger

Kontakt Revmatologi, Sykehuset Levanger

Oppmøtested

Ankomstregistrering på automat ved hovedinngangen.
Revmatologisk poliklinikk ligger i 1.etasje - en etasje opp fra hovedinngangen. Følg skilting fra trapp eller i heis.

Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger