Undersøkelse

Muskel- og skjelettplager

Et poliklinisk utredningstilbud for deg med langvarige plager fra muskel- og skjelettapparatet.

Poliklinikk for muskel- og skjelettplager diagnostiserer personer med plager fra muskel- og skjelettapparatet. På bakgrunn av opplysningene i henvisningen kan utredning foregå hos lege eller tverrfaglig hos lege, fysioterapeut, sosionom, psykolog og/eller ergoterapeut. 

Etter utredningen vil det gis forslag til eventuell videre oppfølging og behandling, og det kan være aktuelt med kortvarig oppfølging i spesialisthelsetjenesten (for eksempel individuell oppfølging hos fysioterapeut og sosionom eller deltakelse i ryggruppe).

Henvisning og vurdering

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering vurderer henvisningen din i henhold til prioriteringsveileder. Vi sender svar til deg innen ti dager etter at henvisningen er mottatt. 

Som hovedregel bør lokale tiltak være forsøkt før eventuell henvisning til spesialisthelsetjenesten. 

Følgende opplysninger må være med i henvisningen:

 • Symptombeskrivelse og varighet
 • Relevante tidligere sykdommer
 • Funn ved kliniske undersøkelser
 • Forløp og behandling, samt eventuelt effekt av denne
 • Resultat av oppdatert bildediagnostikk med opplysning om tid og sted for slik undersøkelse (slik at vi eventuelt kan innhente bildene)
 • Arbeidsstatus og eventuell sykemeldingsstatus
 • Kort om familiesituasjonen 
 • Faste medikamenter

Før

Du får innkalling med informasjon om oppmøtested og tidspunkt for time.

Ut fra opplysningene i henvisningen kan det være aktuelt at første konsultasjon skjer som videokonsultasjon. Du vil i tilfelle få informasjon om dette.

Under

Under konsultasjonen vil du møte lege eller lege sammen med annen yrkesgruppe (fysioterapeut, sosionom, psykolog, ergoterapeut). Dette avgjøres på bakgrunn av opplysningene i henvisningen din. 

På bakgrunn av samtale og undersøkelse, vil lege og eventuelt de andre fagpersonene danne seg et bilde av mulige årsaker til dine plager og hva som kan være opprettholdende faktorer. Du får informasjon, råd og forslag til videre oppfølging og behandling. 

For mange er én poliklinisk time tilstrekkelig. For noen er det aktuelt med kortvarig oppfølging i spesialisthelsetjenesten, for eksempel individuell oppfølging hos fysioterapeut eller sosionom eller deltakelse i ryggruppe.

Etter

Vi skriver et notat etter timen som vi sender til deg og din fastlege. I notatet skriver vi diagnose og videre anbefalinger. 

Ved behov setter vi deg opp til kontroll eller henviser deg til videre oppfølging i poliklinikken.

Mulige tiltak

 • Skulderrehabilitering - et tilbud som vanligvis varer mellom 3-6 måneder. Tilbudet er en kombinasjon av veiledet trening, hjemmetrening og undervisning om skulderens anatomi og funksjon. Det er også fokus på å finne gode hvile-/sovestillinger på natt.
 • Ryggrehabilitering (Kom-i-gang-gruppe) - fire samlinger med en uke mellom hver samling. Gruppestørrelse er fire til seks deltakere. Målet er å komme i aktivitet for å forhindre langvarige smerter. Fokus på hvilestillinger, avspenning, bevisstgjøring og utprøving av treningsøvelser.
 • Spesialisert rehabilitering
 • Individuell oppfølging eller i gruppe ut fra behov


Kontakt

Sykehuset Levanger Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Kontakt Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Oppmøtested

Innsjekking på automat ved hovedinngangen. 
Poliklinikken er lokalisert i underetasjen i hovedbygget - samme etasje som hovedinngangen.

Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger

Praktisk informasjon

Du kan koble deg til og surfe gratis på nettverket GjestenettHMN. Passord bestiller du i nettleseren, og får tilsendt på sms. Det trådløse nettverket har dekning de fleste steder på sykehuset.

​Ønsker du kontakt med sykehusetpresten kan personalet på avdelingen formidle dette.

Preste- og samtaletjenesten, Sykehuset Levanger

Diagram


​​​​Narvesen drifter kiosk på dagtid, samt mat- og drikketilbud via automater utenfor åpningstid. Kiosktilbudet inkluderer salg av blomster.​

Åpningstider
Mandag til fredag: 07:30 - 20:00
Lørdag: 08:30 - 19:00
Søndag: 12:00 - 19:00

Du kommer til Sykehuset Levanger med rutegående buss eller tog. Buss stanser ved Sykehusets hovedinngang. Tog stanser ved Levanger Stasjon, cirka 1 kilometer fra Sykehuset Levanger. Det er togstasjon på Trondheim Lufthavn Værnes. Togturen mellom flyplassen og Sykehuset Levanger tar ca. 50 minutter.

atb.no

vy.no

SAS.no

Norwegian.no

Widerøe.no

Levanger Taxi har telefonnummer 74 08 14 00.

Det er begrenset med parkeringsplasser ved sykehuset. Vi anbefaler derfor at besøkende reiser kollektivt. Buss stopper like ved hovedinngangen.

Kommer du med bil, er det parkeringsmuligheter på flere parkeringsplasser på sykehusområdet. For våre blodgivere er det gratis parkering på avsatte plasser. Alle øvrige plasser er betalingsplasser. Du kan betale kontant, med bankkort eller easy:park app på mobiltelefon. Informasjon om dette finner du på parkeringsautomatene.

Vi anbefaler ikke bruk av egen bil ved innleggelse, dagkirurgi eller annen poliklinisk operasjon. Behandling og medisinering kan føre til at bilkjøring må unngås.


Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. 

Pasientr​eiser


​Det er ikke tillatt å røyke inne i sykehusbyggene. Du kan røyke på anviste steder i nærheten av hovedinngangen.

Ønsker du nikotintyggegummi eller nikotinplaster ved innleggelsen på sykehuset? Ta kontakt med personalet når du er kommet på avdelingen, så får du hjelp.

På sykehusapoteket får du kjøpt medisiner, sykepleieartikler og andre apotekvarer, og råd og veiledning om bruk av legemidler og utstyr. Sykehusapoteket ligger på bakkeplan til høyre fra hovedinngangen.​

For åpningstider og kontaktinformasjon, se sykehusapotekets hjemmeside

Sykehuskafeen er åpen for alle. 

Sykehuskafeen finner du i 1.etasje.

Åpningstider

Hverdager: 07:30 - 16:30
Helg/helligdager: 09:00 - 15:00
Åpningstider kan avvike ved lavaktivitetsperioder.
 
Middag serveres fra klokka 12:00 alle dager.

Bruk av mobiltelefon er tillatt på sykehuset. Vennligst sett mobilen på lydløs og ta hensyn til andre pasienter.​